Uitgebreid onderzoek rond Shared Space

Onder het motto ‘Respect in plaats van regels’ start de Noordelijke Hogeschool samen met het nieuwe Shared Space Instituut in Drachten een onderzoek naar de effectiviteit van Shared Space. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Hoe veilig is Shared Space’ en ‘Wat zijn de consequenties voor de handhaving’.
Bij het project is een groot aantal instanties betrokken zoals Veilig Verkeer Nederland, het Fietsberaad, de politie Fryslân, de Stichting Friese Ouderenbonden, de Fietsersbond en de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Opsterland. Geprobeerd wordt de objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid van een tiental locaties, al dan niet ingericht volgens het Shared Space principe te vergelijken. Ook wordt aspecten rond de aansprakelijkheid en de handhaving bezien evenals de sociale veiligheid en leefbaarheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Uitgebreid onderzoek rond Shared Space - VerkeersNet

Uitgebreid onderzoek rond Shared Space

Onder het motto ‘Respect in plaats van regels’ start de Noordelijke Hogeschool samen met het nieuwe Shared Space Instituut in Drachten een onderzoek naar de effectiviteit van Shared Space. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Hoe veilig is Shared Space’ en ‘Wat zijn de consequenties voor de handhaving’.
Bij het project is een groot aantal instanties betrokken zoals Veilig Verkeer Nederland, het Fietsberaad, de politie Fryslân, de Stichting Friese Ouderenbonden, de Fietsersbond en de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Opsterland. Geprobeerd wordt de objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid van een tiental locaties, al dan niet ingericht volgens het Shared Space principe te vergelijken. Ook wordt aspecten rond de aansprakelijkheid en de handhaving bezien evenals de sociale veiligheid en leefbaarheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.