Den Haag legt de lat hoog

De gemeente Den Haag wil de groeiende mobiliteit van 20-30 procent tussen 2008 en 2020 zoveel mogelijk afleiden naar de fiets en het openbaar vervoer. Het fietsgebruik moet groeien met 30 procent en het gebruik van het openbaar vervoer met 40 procent. Op deze manier kan de groei van het autoverkeer beperkt blijven tot 10 procent.
Dat staat te lezen in de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente die het verkeersbeleid voor de komende tien jaar vastlegt.
De belangrijkste locaties in de stad, waar een concentratie is van werkgelegenheid en voorzieningen, moeten vanaf de stadsrand of vanaf een hoofdstation in 20 minuten bereikbaar zijn. Het gaat dan om bestaande locaties, zoals het centrum, Scheveningen-Bad en Beatrixkwartier. Maar ook om ontwikkelingsgebieden, zoals de Internationale Zone en de Binckhorst.
Het aantal reizigers in het openbaar vervoer van, naar en in Den Haag moet tot 2020 met 40 procent groeien. Om dat te bereiken, moet het openbaar vervoer sneller, betrouwbaarder, frequenter en comfortabeler zijn.
Het gebruik van de fiets in Den Haag moet tot 2020 met 30 procent groeien. Om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken, wordt de kwaliteit van het fietsnetwerk verbeterd. De fietser rijdt comfortabel vanuit de woonwijken naar het centrum of naar de groengebieden aan de rand van de stad.
Er komen meer stallingen, onder meer in de binnenstad, bij stations en in woonwijken, zo belooft de Mobiliteitsvisie verder.
Door het autoverkeer te concentreren op een aantal hoofdroutes, kunnen belangrijke bestemmingen in de stad worden bereikt zonder het centrum of woonwijken te doorkruisen. Deze hoofdroutes krijgen voorzieningen die een vlotte doorstroming garanderen. Sluipverkeer wordt ook uit woonwijken geweerd door meer 30km-zones in te stellen. Op de kleinere wegen krijgen fietsers en voetgangers de ruimte.
Om meer reizigers te laten kiezen voor een combinatie van auto en openbaar vervoer of fiets, worden er meer en betere P+R-plekken ingericht. Binnen het Stadsgewest Haaglanden moeten in de periode tot 2020 circa 5.000 parkeerplaatsen voor P+R komen, waarvan 1.500 in Den Haag. Ook is het nodig voldoende faciliteiten voor fietsers en voetgangers bij openbaar vervoerhaltes te bieden. Nieuwe ideeën zoals Park & Bike of Park & Walk verdienen een kans, aldus de gemeente.
De parkeerdruk in de wijken mag niet boven de 90 procent liggen. Door wijkverkeersplannen te maken, kunnen specifieke knelpunten in wijken aangepakt worden. Bijvoorbeeld het weren van sluipverkeer, inrichten van goede oversteekplekken, verbeteren van looproutes naar stations en stallingen voor fietsen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Den Haag legt de lat hoog - VerkeersNet

Den Haag legt de lat hoog

De gemeente Den Haag wil de groeiende mobiliteit van 20-30 procent tussen 2008 en 2020 zoveel mogelijk afleiden naar de fiets en het openbaar vervoer. Het fietsgebruik moet groeien met 30 procent en het gebruik van het openbaar vervoer met 40 procent. Op deze manier kan de groei van het autoverkeer beperkt blijven tot 10 procent.
Dat staat te lezen in de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente die het verkeersbeleid voor de komende tien jaar vastlegt.
De belangrijkste locaties in de stad, waar een concentratie is van werkgelegenheid en voorzieningen, moeten vanaf de stadsrand of vanaf een hoofdstation in 20 minuten bereikbaar zijn. Het gaat dan om bestaande locaties, zoals het centrum, Scheveningen-Bad en Beatrixkwartier. Maar ook om ontwikkelingsgebieden, zoals de Internationale Zone en de Binckhorst.
Het aantal reizigers in het openbaar vervoer van, naar en in Den Haag moet tot 2020 met 40 procent groeien. Om dat te bereiken, moet het openbaar vervoer sneller, betrouwbaarder, frequenter en comfortabeler zijn.
Het gebruik van de fiets in Den Haag moet tot 2020 met 30 procent groeien. Om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken, wordt de kwaliteit van het fietsnetwerk verbeterd. De fietser rijdt comfortabel vanuit de woonwijken naar het centrum of naar de groengebieden aan de rand van de stad.
Er komen meer stallingen, onder meer in de binnenstad, bij stations en in woonwijken, zo belooft de Mobiliteitsvisie verder.
Door het autoverkeer te concentreren op een aantal hoofdroutes, kunnen belangrijke bestemmingen in de stad worden bereikt zonder het centrum of woonwijken te doorkruisen. Deze hoofdroutes krijgen voorzieningen die een vlotte doorstroming garanderen. Sluipverkeer wordt ook uit woonwijken geweerd door meer 30km-zones in te stellen. Op de kleinere wegen krijgen fietsers en voetgangers de ruimte.
Om meer reizigers te laten kiezen voor een combinatie van auto en openbaar vervoer of fiets, worden er meer en betere P+R-plekken ingericht. Binnen het Stadsgewest Haaglanden moeten in de periode tot 2020 circa 5.000 parkeerplaatsen voor P+R komen, waarvan 1.500 in Den Haag. Ook is het nodig voldoende faciliteiten voor fietsers en voetgangers bij openbaar vervoerhaltes te bieden. Nieuwe ideeën zoals Park & Bike of Park & Walk verdienen een kans, aldus de gemeente.
De parkeerdruk in de wijken mag niet boven de 90 procent liggen. Door wijkverkeersplannen te maken, kunnen specifieke knelpunten in wijken aangepakt worden. Bijvoorbeeld het weren van sluipverkeer, inrichten van goede oversteekplekken, verbeteren van looproutes naar stations en stallingen voor fietsen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.