Wegwijzer voor gemeenten: Mobiliteitsbeleid op lokaal niveau

VNG brengt een handig naslagwerkje uit waarin de ins- en outs rond het mobiliteitsbeleid op lokaal en regionaal niveau uiteen worden gezet. Handig voor ‘beginners’, maar ook meer ervaren verkeerskundigen en bestuurders krijgen zo snel een overzicht over de actuele stand van zaken op het vlak van verkeer en vervoer.

In het document is voor gemeenten de meest actuele informatie opgenomen over belangrijke mobiliteitsdossiers. Daartoe behoren onder meer mobiliteitsmanagement, parkeren, fietsbeleid, stedelijke distributie, milieuzonering, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ov. Maar ook is er aandacht voor financiĆ«le en bestuurlijke thema’s, als bijvoorbeeld gebiedsagenda’s, MIRT, en de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer.
De diverse onderwerpen worden toegelicht, het VNG-standpunt wordt beschreven en het wettelijk en financieel kader worden benoemd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (bijvoorbeeld t.b.v. verkiezingsprogramma’s), maar ook daarna (t.b.v. nieuwe colleges) kan dit overzicht gemeenten van dienst zijn, aldus VNG.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Wegwijzer voor gemeenten: Mobiliteitsbeleid op lokaal niveau - VerkeersNet

Wegwijzer voor gemeenten: Mobiliteitsbeleid op lokaal niveau

VNG brengt een handig naslagwerkje uit waarin de ins- en outs rond het mobiliteitsbeleid op lokaal en regionaal niveau uiteen worden gezet. Handig voor ‘beginners’, maar ook meer ervaren verkeerskundigen en bestuurders krijgen zo snel een overzicht over de actuele stand van zaken op het vlak van verkeer en vervoer.

In het document is voor gemeenten de meest actuele informatie opgenomen over belangrijke mobiliteitsdossiers. Daartoe behoren onder meer mobiliteitsmanagement, parkeren, fietsbeleid, stedelijke distributie, milieuzonering, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ov. Maar ook is er aandacht voor financiĆ«le en bestuurlijke thema’s, als bijvoorbeeld gebiedsagenda’s, MIRT, en de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer.
De diverse onderwerpen worden toegelicht, het VNG-standpunt wordt beschreven en het wettelijk en financieel kader worden benoemd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (bijvoorbeeld t.b.v. verkiezingsprogramma’s), maar ook daarna (t.b.v. nieuwe colleges) kan dit overzicht gemeenten van dienst zijn, aldus VNG.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.