Verkeersdrukte rijkswegen neemt verder toe

file In 2015 is meer gereden en meer in de file gestaan dan in voorgaande jaren.

Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In 2015 zijn de files meer verspreid over Nederland. Er zijn minder specifiek zware filelocaties. De belangrijkste oorzaak van files blijft de hoge verkeersintensiteit in de spits, gevolgd door ongevallen en incidenten.

Het aantal afgelegde kilometers in 2015 is ten opzichte van 2014 met 2,2 procent gestegen tot 67,8 miljard voertuigkilometers. De jaarfilezwaarte is verder gestegen van 8,1 kilometerminuten in 2014 naar 10,2 miljoen kilometerminuten in 2015.

In de filetop-10 blijft de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein de eerste plaats houden. De nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16 (de A16 Rotterdam) zal hier in de toekomst voor vlottere doorstroming zorgen, zo verwacht Rijkswaterstaat.

De gemiddelde filelengte is op het hoogtepunt van de avondspits (rond 17:45 uur) het grootst; ongeveer 170 kilometer, in de ochtendspits (8:15 uur) is dit ongeveer 120 kilometer.
Meer file heeft ook tot meer reistijdverlies voor de weggebruikers geleid. Het aantal uren dat alle weggebruikers samen extra hebben moeten reizen doordat ze bijvoorbeeld in de file stonden is gestegen naar 55,6 miljoen uur op jaarbasis.

In 2015 zijn 16 nieuwe weggedeelten opengesteld. Het gaat onder meer om een extra strook op de A1, spitstroken op de A7 en A8, de laatste drie wegdelen op de A15 Maasvlakte-Vaanpleinen de verlengde A4 tussen Delft Zuid en het Kethelplein.
Op de A15 zijn behoorlijke reistijdverbeteringen gerealiseerd door de verschillende openstellingen, met name tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein.

filestop10

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.