Onderzoek in Utrecht en Antwerpen: deel verkeerslichten kan weg

utrechtProeven met het uitschakelen van de verkeerslichten in Utrecht en Antwerpen verlopen tot nu toe succesvol. Op een aantal locaties kunnen de verkeerslichten waarschijnlijk definitief gedoofd worden.

In Utrecht lopen op dit ogenblik op 8 locaties proeven met het uitschakelen van de verkeerslichten.

Een oproep onder de inwoners resulteerde in een waslijst met plaatsen waar verkeerslichten overbodig zouden zijn of op zijn minst anders zouden moeten worden ingesteld. De gemeente selecteerde 50 locaties voor een eerste onderzoek. Op een aantal konden problemen worden opgelost door aanpassingen aan de verkeerslichten, zoals het instellen van extra groentijd voor fietsers, de aanleg van extra detectielussen, en dergelijke.

Op acht locaties werden de verkeerslichten – na eerste drie maanden op knipperen te hebben gestaan – helemaal uitgeschakeld. Onderzoek van bureau XTNT wijst uit dat weggebruikers de eerste dagen na de start van de uitschakelproeven wel even moesten wennen aan de nieuwe situatie. Maar dat probleem was na een paar dagen over. De doorstroming voor zowel het doorgaande autoverkeer als voor het fietsverkeer is aanzienlijk verbeterd. En de wachttijd voor verkeer uit zijstraten is minimaal gebleven.

Of de verkeerslichten in Utrecht definitief uit kunnen, hangt af van de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de ervaringen van verkeersdeelnemers op langere termijn. Dat wordt na afloop van proefperiode – die zes maanden duurt – besloten.

In Antwerpen is men al verder met het opruimen van verkeerslichten. De Dienst Mobiliteit Stad Antwerpen meldt dat op 11 locaties in 30 km-gebieden de verkeerslichten bij wijze van proef stapsgewijs uitgeschakeld werden. Na een positieve evaluatie werden op 7 locaties de verkeerslichten definitief verwijderd.

In Antwerpen constateerde men wel dat vooral fietsers en voetgangers zich veiliger voelen met verkeerslichten. Het draagvlak voor het uitschakelen van de verkeerslichten is dan ook niet zo groot bij deze groep. Verder blijkt wel dat bij uitgeschakelde verkeerslichten de snelheid van het verkeer naar het kruispunt toe lager ligt en weggebruikers houden méér rekening met elkaar.

Zowel Utrecht als Antwerpen melden dat het uitschakelen van de verkeerslichten soms wel aanpassingen aan de betreffende kruispunten vraagt, zoals het aanbrengen van extra markering of een middeneiland voor overstekende fietsers en voetganger.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.