Belang van lopen onderschat

voetgangersWe lopen maar liefst 40 procent meer kilometers dan de officiële cijfers aangeven. Dat komt vooral omdat de wandelingen naar het station of naar de buren verderop niet worden meegenomen in de cijfers.

Dat stelt CROW-KpVV die heeft uitgezocht dat de cijfers die voortkomen uit onderzoeken als MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) en OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland) van IenM en CBS een vertekend beeld geven. Zo bedraagt het gemiddelde aantal voetgangersverplaatsingen als je ook de kleine wandelingen meetelt niet 0,49 maar 1,0. En de gemiddelde verplaatsingsafstand ligt niet op 710 meter, maar bedraagt in werkelijkheid 1075 meter.

Lopen moet dus serieuzer worden genomen, ook omdat de helft van de Nederlanders geen auto tot zijn beschikking heeft.

Als deze mensen eropuit willen, zijn ze vaak afhankelijk van fietsen of lopen. Dat kan zijn als trip van deur tot deur of als onderdeel van de keten: naar de bushalte, station of naar de deelauto, , aldus CROW-KpVV..

Het belang van lopen zal de komende jaren toenemen, stelt CROW-KpVV verder. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Ouderen verplaatsen zich relatief vaak te voet, maar ze leggen kortere afstanden af. Ze lopen om een specifieke bestemming te bereiken, maar ook veel als vrijetijdsbesteding. Een andere trend is de groei van de groep niet-westerse allochtonen. Dit is de snelst groeiende bevolkingsgroep in Nederland. Dit is een groep die relatief weinig fietst, maar wel veel loopt. Ook is er sprake van een verdergaande trek naar de stad. In de steden ligt het aandeel lopen en fietsen hoger dan in landelijke gebieden, doordat afstanden kleiner zijn en doordat autorijden in de stad langzamer is dan daarbuiten. De verwachting is daarom dat met de trek naar de stad het aandeel lopen in de totale modal split stijgt.

Investeren in looproutes is ook buitengewoon rendabel. Studies uit het buitenland laten een kosten-batenverhouding zien die oploopt tot 37,6. Bij snelwegen komt die verhouding niet boven de 4,66. In een Noors onderzoek werden alleen de effecten op gezondheid, veiligheid, milieu en parkeren meegenomen. Daar bleek dat investeringen in voetgangers- en fietsnetwerken al 4 tot 5 keer meer opleveren dan de kosten.
.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Belang van lopen onderschat - VerkeersNet

Belang van lopen onderschat

voetgangersWe lopen maar liefst 40 procent meer kilometers dan de officiële cijfers aangeven. Dat komt vooral omdat de wandelingen naar het station of naar de buren verderop niet worden meegenomen in de cijfers.

Dat stelt CROW-KpVV die heeft uitgezocht dat de cijfers die voortkomen uit onderzoeken als MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) en OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland) van IenM en CBS een vertekend beeld geven. Zo bedraagt het gemiddelde aantal voetgangersverplaatsingen als je ook de kleine wandelingen meetelt niet 0,49 maar 1,0. En de gemiddelde verplaatsingsafstand ligt niet op 710 meter, maar bedraagt in werkelijkheid 1075 meter.

Lopen moet dus serieuzer worden genomen, ook omdat de helft van de Nederlanders geen auto tot zijn beschikking heeft.

Als deze mensen eropuit willen, zijn ze vaak afhankelijk van fietsen of lopen. Dat kan zijn als trip van deur tot deur of als onderdeel van de keten: naar de bushalte, station of naar de deelauto, , aldus CROW-KpVV..

Het belang van lopen zal de komende jaren toenemen, stelt CROW-KpVV verder. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Ouderen verplaatsen zich relatief vaak te voet, maar ze leggen kortere afstanden af. Ze lopen om een specifieke bestemming te bereiken, maar ook veel als vrijetijdsbesteding. Een andere trend is de groei van de groep niet-westerse allochtonen. Dit is de snelst groeiende bevolkingsgroep in Nederland. Dit is een groep die relatief weinig fietst, maar wel veel loopt. Ook is er sprake van een verdergaande trek naar de stad. In de steden ligt het aandeel lopen en fietsen hoger dan in landelijke gebieden, doordat afstanden kleiner zijn en doordat autorijden in de stad langzamer is dan daarbuiten. De verwachting is daarom dat met de trek naar de stad het aandeel lopen in de totale modal split stijgt.

Investeren in looproutes is ook buitengewoon rendabel. Studies uit het buitenland laten een kosten-batenverhouding zien die oploopt tot 37,6. Bij snelwegen komt die verhouding niet boven de 4,66. In een Noors onderzoek werden alleen de effecten op gezondheid, veiligheid, milieu en parkeren meegenomen. Daar bleek dat investeringen in voetgangers- en fietsnetwerken al 4 tot 5 keer meer opleveren dan de kosten.
.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.