Nieuwe data Mobiliteitspanel Nederland beschikbaar

mpnEr zijn nieuwe data beschikbaar in het Mobiliteitspanel Nederland voor wetenschappelijke en beleidsanalyses. Het gaat om de in 2014 ingewonnen data .

Het databestand bevat gegevens uit de huishoudvragenlijsten, de persoonsvragenlijsten en de door de respondenten ingevulde dagboekjes.

Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) willen het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), onderzoeksbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente de veranderingen in het verplaatsingsgedrag onderzoeken van een vaste groep mensen en huishoudens over een langere periode.

Het MPN kan zo de samenhang verkennen tussen wijzigingen in het verplaatsingsgedrag en persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren.

De databestanden van het Mobiliteitspanel worden via Survey Data Nederland aan derden beschikbaar gesteld. Voor het beschikbaar krijgen van de data gelden restricties en moeten wel eerst inloggegevens aangevraagd worden. De data is ontdaan van privacygevoelige gegevens

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe data Mobiliteitspanel Nederland beschikbaar - VerkeersNet

Nieuwe data Mobiliteitspanel Nederland beschikbaar

mpnEr zijn nieuwe data beschikbaar in het Mobiliteitspanel Nederland voor wetenschappelijke en beleidsanalyses. Het gaat om de in 2014 ingewonnen data .

Het databestand bevat gegevens uit de huishoudvragenlijsten, de persoonsvragenlijsten en de door de respondenten ingevulde dagboekjes.

Met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) willen het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), onderzoeksbureau Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente de veranderingen in het verplaatsingsgedrag onderzoeken van een vaste groep mensen en huishoudens over een langere periode.

Het MPN kan zo de samenhang verkennen tussen wijzigingen in het verplaatsingsgedrag en persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren.

De databestanden van het Mobiliteitspanel worden via Survey Data Nederland aan derden beschikbaar gesteld. Voor het beschikbaar krijgen van de data gelden restricties en moeten wel eerst inloggegevens aangevraagd worden. De data is ontdaan van privacygevoelige gegevens

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.