Extra geld voor snelwegen rond grote steden

a4Minister Schultz trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Beide regio’s krijgen 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren.

Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Er wordt onder meer 50 miljoen euro gereserveerd voor de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden (Burgerveen –Leiden). Er loopt voorbereidend onderzoek voor de verbreding van de hoofdrijbaan naar drie stroken.

Verder wordt 30 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Gezien het aantal ernstige enkelzijdige ongevallen wordt het geld met name besteed om de bermen veiliger te maken.

Verder is er geld voor enkele nieuwe projecten. Zo krijgt de provincie Zeeland een bijdrage van 5 miljoen van het Rijk voor de Sloeweg (N62). Daarnaast zijn er besluiten genomen voor de verbreding van de A6 bij Lelystad en de verbetering van de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Extra geld voor snelwegen rond grote steden - VerkeersNet

Extra geld voor snelwegen rond grote steden

a4Minister Schultz trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Beide regio’s krijgen 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren.

Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Er wordt onder meer 50 miljoen euro gereserveerd voor de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden (Burgerveen –Leiden). Er loopt voorbereidend onderzoek voor de verbreding van de hoofdrijbaan naar drie stroken.

Verder wordt 30 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Gezien het aantal ernstige enkelzijdige ongevallen wordt het geld met name besteed om de bermen veiliger te maken.

Verder is er geld voor enkele nieuwe projecten. Zo krijgt de provincie Zeeland een bijdrage van 5 miljoen van het Rijk voor de Sloeweg (N62). Daarnaast zijn er besluiten genomen voor de verbreding van de A6 bij Lelystad en de verbetering van de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.