EU komt met gegevensbank Stedelijke Mobiliteit

stadVerbetering van de reisinformatie, steun voor bewustmakingscampagnes zoals de Europese mobiliteitsweek en een gegevensbank met best practices ten aanzien van stedelijke mobiliteit. Dat zijn enkele concrete actiepunten uit het Actieplan Stedelijke Mobiliteit van de EU, een vervolg op het Groenboek Stedelijke Mobiliteit uit 2007.Het actieplan van de Europeese Commissie bevat twintig concrete maatregelen om lokale, regionale en nationale overheden te helpen hun doelstellingen inzake duurzame stedelijke mobiliteit te realiseren.
Dit actieplan is een vervolg op het Groenboek stedelijke mobiliteit van 25 september 2007. Uit de discussies naar aanleiding van de publicatie van het Groenboek blijkt dat Europese maatregelen inzake stedelijke mobiliteit een toegevoegde waarde bieden, zonder afbreuk te doen aan de nationale, regionale en lokale bevoegdheden, aldus de EC.
De congestie, ongevallen, luchtverontreiniging en het energieverbruik in de stad hebben een negatieve weerslag op de Europese economie en op het welzijn van alle Europeanen. Meer dan 70% van de EU-bevolking leeft in de stad en ongeveer 85% van het BBP van de EU wordt daar gegenereerd. Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot en 70% van de luchtverontreiniging door het wegverkeer wordt door stadsverkeer veroorzaakt. Bovendien gebeurt één op drie dodelijke verkeersongevallen in de stad. De Europeanen willen dat deze problemen worden aangepakt. Negen op tien Europeanen willen een betere verkeersleefbaarheid in hun stad. Duurzamere mobiliteit is ook essentieel voor het welslagen van de algemene EU-strategieën voor de bestrijding van klimaatverandering en het bevorderen van de economische groei en duurzame ontwikkeling, zo stelt de Commissie verder.
Het actieplan bevat verschillende voorstellen. Zo zal in overleg met de sector de Commissie vrijwillige verbintenissen opstellen om de passagiersrechten in het stedelijk openbaar vervoer te verbeteren. Voorts blijft zij onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van voertuigen met een lage of nulemissie ondersteunen. Bovendien worden praktische verbindingen gelegd tussen stedelijke mobiliteit en het bestaande EU-beleid ten aanzien van gezondheid.
Om lokale overheden ertoe aan te zetten sneller werk te maken van duurzame mobiliteitsplannen zal de Commissie informatiemateriaal opstellen en opleidings- en promotieacties organiseren. Verder zal men aanbevelingen formuleren over belangrijke aspecten van deze plannen: goederendistributie in de stad en intelligente vervoerssystemen voor de stad.
De Commissie wil de beschikbaarheid van geharmoniseerde statistieken verbeteren, de uitwisseling van informatie vergemakkelijken, onder meer met de buurlanden van de Unie, en een gegevensbank met ‘beste praktijken’ inzake stedelijke mobiliteit opzetten. Alle maatregelen gaan de volgende jaren van start. In 2012 zal de Commissie een evaluatie uitvoeren en nagaan of extra maatregelen nodig zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

EU komt met gegevensbank Stedelijke Mobiliteit - VerkeersNet

EU komt met gegevensbank Stedelijke Mobiliteit

stadVerbetering van de reisinformatie, steun voor bewustmakingscampagnes zoals de Europese mobiliteitsweek en een gegevensbank met best practices ten aanzien van stedelijke mobiliteit. Dat zijn enkele concrete actiepunten uit het Actieplan Stedelijke Mobiliteit van de EU, een vervolg op het Groenboek Stedelijke Mobiliteit uit 2007.Het actieplan van de Europeese Commissie bevat twintig concrete maatregelen om lokale, regionale en nationale overheden te helpen hun doelstellingen inzake duurzame stedelijke mobiliteit te realiseren.
Dit actieplan is een vervolg op het Groenboek stedelijke mobiliteit van 25 september 2007. Uit de discussies naar aanleiding van de publicatie van het Groenboek blijkt dat Europese maatregelen inzake stedelijke mobiliteit een toegevoegde waarde bieden, zonder afbreuk te doen aan de nationale, regionale en lokale bevoegdheden, aldus de EC.
De congestie, ongevallen, luchtverontreiniging en het energieverbruik in de stad hebben een negatieve weerslag op de Europese economie en op het welzijn van alle Europeanen. Meer dan 70% van de EU-bevolking leeft in de stad en ongeveer 85% van het BBP van de EU wordt daar gegenereerd. Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot en 70% van de luchtverontreiniging door het wegverkeer wordt door stadsverkeer veroorzaakt. Bovendien gebeurt één op drie dodelijke verkeersongevallen in de stad. De Europeanen willen dat deze problemen worden aangepakt. Negen op tien Europeanen willen een betere verkeersleefbaarheid in hun stad. Duurzamere mobiliteit is ook essentieel voor het welslagen van de algemene EU-strategieën voor de bestrijding van klimaatverandering en het bevorderen van de economische groei en duurzame ontwikkeling, zo stelt de Commissie verder.
Het actieplan bevat verschillende voorstellen. Zo zal in overleg met de sector de Commissie vrijwillige verbintenissen opstellen om de passagiersrechten in het stedelijk openbaar vervoer te verbeteren. Voorts blijft zij onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van voertuigen met een lage of nulemissie ondersteunen. Bovendien worden praktische verbindingen gelegd tussen stedelijke mobiliteit en het bestaande EU-beleid ten aanzien van gezondheid.
Om lokale overheden ertoe aan te zetten sneller werk te maken van duurzame mobiliteitsplannen zal de Commissie informatiemateriaal opstellen en opleidings- en promotieacties organiseren. Verder zal men aanbevelingen formuleren over belangrijke aspecten van deze plannen: goederendistributie in de stad en intelligente vervoerssystemen voor de stad.
De Commissie wil de beschikbaarheid van geharmoniseerde statistieken verbeteren, de uitwisseling van informatie vergemakkelijken, onder meer met de buurlanden van de Unie, en een gegevensbank met ‘beste praktijken’ inzake stedelijke mobiliteit opzetten. Alle maatregelen gaan de volgende jaren van start. In 2012 zal de Commissie een evaluatie uitvoeren en nagaan of extra maatregelen nodig zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.