Bewoners vinden LED-verlichting maar matig

lichtDe LED-straatverlichting die in veel steden wordt geïnstalleerd valt lang niet altijd in de smaak bij de gebruikers. Het licht is te fel en je ziet geen kleuren meer, is de meest gehoorde klacht. En hoewel het energieverbruik waarschijnlijk lager uitvalt, is daar nog weinig echt over bekend. SenterNovem inventariseerde wat er uit de verschillende pilotprojecten is gekomen die her en der in het land worden gehouden. In Apeldoorn wordt de beleving in het algemeen niet slechter ervaren dan conventioneel, zo blijkt uit een enquête onder de bewoners. Alleen over de kleurherkenning is men minder te spreken. In Breda is de perceptie van de hoeveelheid licht en sociale veiligheid met ledverlichting minder. In een vervolgproef scoort de beleving wel op alle aspecten goed.
In Eindhoven waar in een woonwijk eerst warm-witte lampen hingen, die door de bewoners als positief werden ervaren , is een ledinstallatie geplaatst met lampen met een hogere kleurtemperatuur en met sterk gebundeld licht. De bewoners ervoeren het nieuwe licht als kil en ook werd er geklaagd over verblinding. Inmiddels is er een ander type armatuur door de betrokken leverancier geplaatst waar de bewoners veel positiever over zijn. In Leiden vond 70% van de respondenten de oude installatie beter en 17% vindt de nieuwe beter (13% maakt het niets uit). En in Uithoorn zijn de bewoners die aan (compact)fluorescentieverlichting gewend waren redelijk tevreden over de nieuwe installatie. Echter het groene licht wordt minder geapprecieerd. Dat geldt ook voor ledlicht met een hoge kleurtemperatuur.
Over de werkelijke besparingen van ledinstallaties t.o.v. is uit de pilots nog onvoldoende betrouwbare informatie boven water gekomen, aldus Senter Novem. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat vergelijkingen tussen oude en nieuwe installaties vaak moeilijk is omdat of de eisen niet bekend waren of omdat de oude en de nieuwe installaties in diverse gevallen lichttechnisch niet vergelijkbaar blijken te zijn.
Uit de pilots is wel gebleken dat elke van de vier leveranciers die momenteel de meeste OVL
ledarmaturen verkoopt of plaatst minstens één product in zijn assortiment heeft waarmee installaties
zijn gerealiseerd die van voldoende lichttechnische kwaliteit zijn én die positief door de bewoners-
/verkeersdeelnemers worden geapprecieerd, zo voegt SenterNovem er nog wel aan toe. Het onderzoek wordt voortgezet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bewoners vinden LED-verlichting maar matig - VerkeersNet

Bewoners vinden LED-verlichting maar matig

lichtDe LED-straatverlichting die in veel steden wordt geïnstalleerd valt lang niet altijd in de smaak bij de gebruikers. Het licht is te fel en je ziet geen kleuren meer, is de meest gehoorde klacht. En hoewel het energieverbruik waarschijnlijk lager uitvalt, is daar nog weinig echt over bekend. SenterNovem inventariseerde wat er uit de verschillende pilotprojecten is gekomen die her en der in het land worden gehouden. In Apeldoorn wordt de beleving in het algemeen niet slechter ervaren dan conventioneel, zo blijkt uit een enquête onder de bewoners. Alleen over de kleurherkenning is men minder te spreken. In Breda is de perceptie van de hoeveelheid licht en sociale veiligheid met ledverlichting minder. In een vervolgproef scoort de beleving wel op alle aspecten goed.
In Eindhoven waar in een woonwijk eerst warm-witte lampen hingen, die door de bewoners als positief werden ervaren , is een ledinstallatie geplaatst met lampen met een hogere kleurtemperatuur en met sterk gebundeld licht. De bewoners ervoeren het nieuwe licht als kil en ook werd er geklaagd over verblinding. Inmiddels is er een ander type armatuur door de betrokken leverancier geplaatst waar de bewoners veel positiever over zijn. In Leiden vond 70% van de respondenten de oude installatie beter en 17% vindt de nieuwe beter (13% maakt het niets uit). En in Uithoorn zijn de bewoners die aan (compact)fluorescentieverlichting gewend waren redelijk tevreden over de nieuwe installatie. Echter het groene licht wordt minder geapprecieerd. Dat geldt ook voor ledlicht met een hoge kleurtemperatuur.
Over de werkelijke besparingen van ledinstallaties t.o.v. is uit de pilots nog onvoldoende betrouwbare informatie boven water gekomen, aldus Senter Novem. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat vergelijkingen tussen oude en nieuwe installaties vaak moeilijk is omdat of de eisen niet bekend waren of omdat de oude en de nieuwe installaties in diverse gevallen lichttechnisch niet vergelijkbaar blijken te zijn.
Uit de pilots is wel gebleken dat elke van de vier leveranciers die momenteel de meeste OVL
ledarmaturen verkoopt of plaatst minstens één product in zijn assortiment heeft waarmee installaties
zijn gerealiseerd die van voldoende lichttechnische kwaliteit zijn én die positief door de bewoners-
/verkeersdeelnemers worden geapprecieerd, zo voegt SenterNovem er nog wel aan toe. Het onderzoek wordt voortgezet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.