Weg van de Toekomst wordt realiteit

oss2De Weg van de Toekomst, ofwel de N329 in Oss, wordt uitgevoerd met verschillende duurzame, milieuvriendelijke, innovatieve en verkeersveilige elementen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente hebben dit besloten.Het afgelopen jaar is er o.a. met het bedrijfsleven, schooljeugd, politici en bewoners gepraat over alle mogelijkheden en wensen ten aanzien van de Weg van de Toekomst. Dit heeft geleid tot zeker 200 ideeën die in een boek gebundeld zijn. Een aantal heeft de eindstreep gehaald. Zo is de bedoeling dat alle energie die verkeerslichten, verlichting, pompen etc. verbruiken, in de weg weer wordt terug gewonnen, bijvoorbeeld met zonne- en windenergie. De weg ‘kost’ dus geen energie. En er komt duurzame verlichting: bij of langs natuur komen geen lantaarnpalen maar verlichting in het wegdek. Langs alle andere wegdelen wordt LED-verlichting gebruikt.
Er komt verder beplanting die uitstoot (fijnstof, NOx) van het verkeer zal moeten tegenhouden, zodat achterliggende wijken er minder last van hebben.
Opzet is verder dat per wegvak verschillende wegconstructies worden uitgewerkt. Per wegvak wordt de best passende keuze gemaakt. Zo komt er stil asfalt te liggen nabij woonwijken; asfalt waar energie uit gewonnen wordt, komt op een deel waar afnemers (woningen/bedrijven) van deze energie zijn.
DVM -maatregelen moeten verder de doorstroming van het verkeer bij verkeerslichten optimaliseren. Er komen extra voorzieningen voor vrachtverkeer omdat op de N329 veel vrachtverkeer rijdt.
Water dat op de weg komt, wordt afgevoerd naar de berm. Daarin wordt ook het vuil dat op de weg ligt (denk aan de uitstoot van auto’s) meegevoerd. Een mengsel van begroeiing en stenen zorgt ervoor dat dit water op een natuurlijke manier gezuiverd wordt. En er komen overal dezelfde tunnels en viaducten, zodat de weg straks dezelfde vormgeving en uitstraling heeft. Van fietstunnel tot spoortunnel tot wegviaduct. Tenslotte zijn vier faunapassages voorzien in het zuidelijke deel van de weg (provinciaal deel), tussen de aansluiting met de A50/A59 en de aansluiting met de Julianasingel.
Een aantal ideeën wordt nog onderzocht, zoals de realisatie van een ‘tankstation van de toekomst’, de aanleg van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen en de inrichting van een educatief informatiecentrum.

Het definitieve ontwerp van de weg is overigens nog niet gereed. Dit komt omdat provincie en gemeente besloten hebben om het bedrijfsleven een zekere mate van vrijheid te geven bij de invulling van het complete pakket van maatregelen. Aannemers kunnen in de aanbesteding inspirerende ideeën inbrengen. De aanbesteding loopt van december 2009 tot mei volgend jaar. Voor de zomer van 2010 moet de weg gegund zijn zodat de weg eind 2010 op de schop kan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Weg van de Toekomst wordt realiteit - VerkeersNet

Weg van de Toekomst wordt realiteit

oss2De Weg van de Toekomst, ofwel de N329 in Oss, wordt uitgevoerd met verschillende duurzame, milieuvriendelijke, innovatieve en verkeersveilige elementen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente hebben dit besloten.Het afgelopen jaar is er o.a. met het bedrijfsleven, schooljeugd, politici en bewoners gepraat over alle mogelijkheden en wensen ten aanzien van de Weg van de Toekomst. Dit heeft geleid tot zeker 200 ideeën die in een boek gebundeld zijn. Een aantal heeft de eindstreep gehaald. Zo is de bedoeling dat alle energie die verkeerslichten, verlichting, pompen etc. verbruiken, in de weg weer wordt terug gewonnen, bijvoorbeeld met zonne- en windenergie. De weg ‘kost’ dus geen energie. En er komt duurzame verlichting: bij of langs natuur komen geen lantaarnpalen maar verlichting in het wegdek. Langs alle andere wegdelen wordt LED-verlichting gebruikt.
Er komt verder beplanting die uitstoot (fijnstof, NOx) van het verkeer zal moeten tegenhouden, zodat achterliggende wijken er minder last van hebben.
Opzet is verder dat per wegvak verschillende wegconstructies worden uitgewerkt. Per wegvak wordt de best passende keuze gemaakt. Zo komt er stil asfalt te liggen nabij woonwijken; asfalt waar energie uit gewonnen wordt, komt op een deel waar afnemers (woningen/bedrijven) van deze energie zijn.
DVM -maatregelen moeten verder de doorstroming van het verkeer bij verkeerslichten optimaliseren. Er komen extra voorzieningen voor vrachtverkeer omdat op de N329 veel vrachtverkeer rijdt.
Water dat op de weg komt, wordt afgevoerd naar de berm. Daarin wordt ook het vuil dat op de weg ligt (denk aan de uitstoot van auto’s) meegevoerd. Een mengsel van begroeiing en stenen zorgt ervoor dat dit water op een natuurlijke manier gezuiverd wordt. En er komen overal dezelfde tunnels en viaducten, zodat de weg straks dezelfde vormgeving en uitstraling heeft. Van fietstunnel tot spoortunnel tot wegviaduct. Tenslotte zijn vier faunapassages voorzien in het zuidelijke deel van de weg (provinciaal deel), tussen de aansluiting met de A50/A59 en de aansluiting met de Julianasingel.
Een aantal ideeën wordt nog onderzocht, zoals de realisatie van een ‘tankstation van de toekomst’, de aanleg van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen en de inrichting van een educatief informatiecentrum.

Het definitieve ontwerp van de weg is overigens nog niet gereed. Dit komt omdat provincie en gemeente besloten hebben om het bedrijfsleven een zekere mate van vrijheid te geven bij de invulling van het complete pakket van maatregelen. Aannemers kunnen in de aanbesteding inspirerende ideeën inbrengen. De aanbesteding loopt van december 2009 tot mei volgend jaar. Voor de zomer van 2010 moet de weg gegund zijn zodat de weg eind 2010 op de schop kan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.