Ringwegen van de toekomst in boek ‘Snelweg x Stad’

A10 Lelystad - UNStudio
A10 Lelystad – UNStudio

Elektrische auto’s die opgeladen moeten worden en oproepbare autonome auto’s om je van A naar B te brengen. Hoe ga je in de ruimtelijke inrichting om met deze toekomstige uitdagingen? Hoe zien de Nederlandse wegen en ruimtelijke omgeving er in 2030 uit?

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en TU Delft gingen vanaf februari 2016 aan de slag met een ontwerpstudie waarbij ontwerpteams en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vijf ringweglocaties bij de steden bekeken: Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Gooiseweg, Utrecht Science Park, Rotterdam A20 en Rotterdam A13. Ieder team bestond tenminste uit een architect, landschapsarchitect, stedenbouwkundige en een verkeerskundige vanuit diverse architecten- en adviesbureaus. De ontwerpen en strategieën die werden ontwikkeld zijn terug te vinden in het pas verschenen boek ‘Snelweg x stad’. Ze tonen verschillende visies en toekomstbeelden, met bijbehorende strategieën om deze te realiseren.

Anticiperend op toekomstige vervoersmiddelen zoals elektrische en zelfrijdende auto’s, zochten de ontwerpteams naar mogelijke antwoorden op de vraag hoe de relatie tussen stad en snelweg is te verbeteren in termen van leefbaarheid, ruimtegebruik en bereikbaarheid.

Zo onderzocht de TU-Delft onder meer het effect van toekomstige mobiliteitsvormen op 5 typen ringwegen, zoals een weg in het maaiveld, een weg op een dijk of een weg op poten. Ook bekeek men hoe het wegbeeld verandert met de komst van autonome auto’s. Er zal bijvoorbeeld meer ruimte langs de weg komen, doordat er minder verkeerssystemen nodig zijn. Verder richtte men zich op het punt waar snelweg en stad bij elkaar komen zoals transferia. Daar kun je bijvoorbeeld autonome auto’s parkeren onder een verhoogde weg en kunnen elektrische auto’s opgeladen worden en stap je over op een autonome busje zoals een WEpod.

Niet alleen levert de studie een bijdrage aan een toekomstvisie en een strategie om hier mee aan de slag te gaan, ook levert het een nieuwe werkwijze op, zegt projectleider Hans de Boer van de TU Delft: “Door op deze manier samen in detail naar de locaties te kijken, zien gemeenten en regionale vestigingen van Rijkswaterstaat kansen om op korte termijn aanpassingen te doen en deze mee te nemen in de onderhoudsprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan het toegankelijker maken van de woonwijken aan de A20 aan de kant van de Rotte voor fietsers. De betrokken partijen leren om gezamenlijk naar de snelweg in de stedelijke context te kijken en de ruimte optimaal te gebruiken.”

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.