Provincies begroten 2,3 miljard voor verkeer en vervoer

Provincies verwachten in 2017 bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan regionale bereikbaarheid. Dit is 42 procent van hun totale begroting.

Hiervan wordt 46 procent besteed aan wegen, 42 procent aan openbaar vervoer en 12 procent aan waterwegen en overige verkeers- en vervoerstaken.
Noord-Brabant geeft het meeste uit aan wegen, ruim 0,3 miljard euro. Naast het reguliere onderhoud werkt de provincie onder andere aan het versneld verbeteren en vernieuwen van het wegennet, het oplossen van mobiliteitsknelpunten tussen de grote steden en de aanleg van snelfietsroutes in de provincie.

Verwachte lasten wegen, provincies 2017 (bron CBS)
Verwachte lasten openbaar vervoer, provincies 2017 (bron CBS)

Utrecht kent de hoogste uitgaven voor het openbaar vervoer, namelijk 118 euro per inwoner. Dat heeft onder meer te maken met de centrale ligging en vele openbaar-vervoerverbindingen. Noord- en Zuid-Holland geven per inwoner minder uit aan openbaar vervoer, beide ongeveer 25 euro per inwoner. De rol van deze provincies is beperkt omdat de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in en rond de grote steden is ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Rondom Amsterdam betreft dit de Vervoerregio Amsterdam en rondom Rotterdam en Den Haag is dit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.