Verbetering bereikbaarheid Utrecht stap verder

Rijk en regio hebben met elkaar overeenstemming bereikt over aanpak van de Ring Utrecht. De A27 en A12 worden verbreed en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd. Hierdoor verwacht men dat de doorstroming op de Ring Utrecht aanzienlijk gaat verbeteren. De aanleg van nieuwe wegen aan de west- en oostkant van Utrecht is hierdoor niet nodig.
Dit blijkt uit het onderzoek voor de verkeersituatie tot 2020. Door de uitbreiding en inpassing binnen de wettelijke kaders voor luchtkwaliteit en geluid van bestaande wegen worden de stad en waardevolle landschappen zoals Amelisweerd en het Groene Hart zo veel mogelijk ontzien. Al eerder is overeengekomen om ook stevig in het openbaar vervoer te investeren.

De ‘Voorkeursrichting’ die door ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (VROM) samen met de regio is vastgesteld bestaat uit de volgende elementen:

Verbreding en overkluizing A27 tussen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd
Over dit deel van de A27 rijden dagelijks 200.000 voertuigen. Het is daarmee een enorm knelpunt. Om de doorstroming op dit traject te verbeteren wordt de capaciteit vergroot naar 2×7 rijstroken en wordt het elkaar kruisende verkeer gescheiden. Ook worden de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd aangepast. De “bak” bij Amelisweerd wordt hiervoor verbreed. Door een overkapping (van ongeveer 250 meter) van de verbrede bak ontstaan bovendien nieuwe mogelijkheden voor natuur, recreatie en verbindingen binnen de stad. De precieze uitwerking van de plannen rond de A27 volgt in de volgende fase.

Verbreding A12 tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten
In de ‘Voorkeursrichting’ wordt de oplossing gezocht in uitbreiding van de parallelbanen met in beide rijrichtingen één extra rijstrook. Dit deel krijgt 2×6 rijstroken. Dit heeft een belangrijk effect op de doorstroming van het verkeer over de hele Ring. Verdere maatregelen aan deze rijksweg zijn mede afhankelijk eventuele stedelijke ontwikkeling ten zuiden van Utrecht.

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
In de ‘Voorkeursrichting’ is het voorstel om de NRU 2×2 rijstroken op te waarderen met een maximum snelheid van 100 km per uur en ongelijkvloerse kruisingen. Het verkeer kan daardoor sneller via een noordelijke route om Utrecht heen rijden.

Geen nieuwe verbindingen
In de studie is ook gekeken naar nieuwe verbindingswegen, zoals tussen de A2 en A12 en een weg door Amelisweerd. Uit de resultaten blijkt dat deze verbindingen niet nodig zijn voor een betere bereikbaarheid in 2020. De nieuwe verbindingen maken geen onderdeel uit van de ‘Voorkeursrichting’. De verwachting is dat de groei van het verkeer na 2020 blijft zorgen voor extra druk op de Ring Utrecht.

Investeringen in het openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit zijn een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsmaatregelen in Utrecht. Zo is eerder overeengekomen dat regionale overheden 500 miljoen euro investeren in regionaal ov, fiets, mobiliteitsmanagement en lokale wegen. Daarnaast worden in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor verschillende corridors in en rondom Utrecht onderzocht op de mogelijkheden voor spoorboekloosrijden.

Uit onderzoek blijkt dat alleen investeren in maatregelen voor het openbaar vervoer, de fiets en mobiliteitsmanagement zorgt voor een toename in het gebruik van openbaar vervoer en voor een geringe afname van het verkeer op de Ring Utrecht. Toch lossen deze maatregelen de bestaande knelpunten onvoldoende op.

De ‘Voorkeursrichting’ wordt beoordeeld op basis van een strategisch MER. In het strategisch MER worden alle onderzoeksresultaten uitgebreid uitgewerkt en beschreven. Aan de hand van de uitkomsten besluiten de samenwerkende partijen in 2010 of de gekozen ‘Voorkeursrichting’ volgens plan kan worden uitgevoerd. Daarna start een volgende fase (Tweede Fase MER), waarbij goed naar alle details wordt gekeken. Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ waarop men kan inspreken. Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering van het project. Voor deze wegaanpassingen is vanuit het Rijk 1,2 mld euro beschikbaar tot 2020.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verbetering bereikbaarheid Utrecht stap verder - VerkeersNet

Verbetering bereikbaarheid Utrecht stap verder

Rijk en regio hebben met elkaar overeenstemming bereikt over aanpak van de Ring Utrecht. De A27 en A12 worden verbreed en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt opgewaardeerd. Hierdoor verwacht men dat de doorstroming op de Ring Utrecht aanzienlijk gaat verbeteren. De aanleg van nieuwe wegen aan de west- en oostkant van Utrecht is hierdoor niet nodig.
Dit blijkt uit het onderzoek voor de verkeersituatie tot 2020. Door de uitbreiding en inpassing binnen de wettelijke kaders voor luchtkwaliteit en geluid van bestaande wegen worden de stad en waardevolle landschappen zoals Amelisweerd en het Groene Hart zo veel mogelijk ontzien. Al eerder is overeengekomen om ook stevig in het openbaar vervoer te investeren.

De ‘Voorkeursrichting’ die door ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (VROM) samen met de regio is vastgesteld bestaat uit de volgende elementen:

Verbreding en overkluizing A27 tussen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd
Over dit deel van de A27 rijden dagelijks 200.000 voertuigen. Het is daarmee een enorm knelpunt. Om de doorstroming op dit traject te verbeteren wordt de capaciteit vergroot naar 2×7 rijstroken en wordt het elkaar kruisende verkeer gescheiden. Ook worden de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd aangepast. De “bak” bij Amelisweerd wordt hiervoor verbreed. Door een overkapping (van ongeveer 250 meter) van de verbrede bak ontstaan bovendien nieuwe mogelijkheden voor natuur, recreatie en verbindingen binnen de stad. De precieze uitwerking van de plannen rond de A27 volgt in de volgende fase.

Verbreding A12 tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten
In de ‘Voorkeursrichting’ wordt de oplossing gezocht in uitbreiding van de parallelbanen met in beide rijrichtingen één extra rijstrook. Dit deel krijgt 2×6 rijstroken. Dit heeft een belangrijk effect op de doorstroming van het verkeer over de hele Ring. Verdere maatregelen aan deze rijksweg zijn mede afhankelijk eventuele stedelijke ontwikkeling ten zuiden van Utrecht.

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
In de ‘Voorkeursrichting’ is het voorstel om de NRU 2×2 rijstroken op te waarderen met een maximum snelheid van 100 km per uur en ongelijkvloerse kruisingen. Het verkeer kan daardoor sneller via een noordelijke route om Utrecht heen rijden.

Geen nieuwe verbindingen
In de studie is ook gekeken naar nieuwe verbindingswegen, zoals tussen de A2 en A12 en een weg door Amelisweerd. Uit de resultaten blijkt dat deze verbindingen niet nodig zijn voor een betere bereikbaarheid in 2020. De nieuwe verbindingen maken geen onderdeel uit van de ‘Voorkeursrichting’. De verwachting is dat de groei van het verkeer na 2020 blijft zorgen voor extra druk op de Ring Utrecht.

Investeringen in het openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit zijn een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsmaatregelen in Utrecht. Zo is eerder overeengekomen dat regionale overheden 500 miljoen euro investeren in regionaal ov, fiets, mobiliteitsmanagement en lokale wegen. Daarnaast worden in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor verschillende corridors in en rondom Utrecht onderzocht op de mogelijkheden voor spoorboekloosrijden.

Uit onderzoek blijkt dat alleen investeren in maatregelen voor het openbaar vervoer, de fiets en mobiliteitsmanagement zorgt voor een toename in het gebruik van openbaar vervoer en voor een geringe afname van het verkeer op de Ring Utrecht. Toch lossen deze maatregelen de bestaande knelpunten onvoldoende op.

De ‘Voorkeursrichting’ wordt beoordeeld op basis van een strategisch MER. In het strategisch MER worden alle onderzoeksresultaten uitgebreid uitgewerkt en beschreven. Aan de hand van de uitkomsten besluiten de samenwerkende partijen in 2010 of de gekozen ‘Voorkeursrichting’ volgens plan kan worden uitgevoerd. Daarna start een volgende fase (Tweede Fase MER), waarbij goed naar alle details wordt gekeken. Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ waarop men kan inspreken. Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering van het project. Voor deze wegaanpassingen is vanuit het Rijk 1,2 mld euro beschikbaar tot 2020.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.