Duidelijkheid over toekomst Zuidelijke Ringweg Groningen

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de gemeente en provincie Groningen zijn het eens over de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Vandaag hebben alle betrokkenen hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst waarin duidelijk wordt op welke manier deze rijksweg (A7) wordt aangepakt.
De huidige zuidelijke ringweg heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer van, naar en door de stad Groningen op de langere termijn goed te verwerken. Om dit op te lossen is besloten om op het bestaande tracé de capaciteit uit te breiden. Hierbij wordt één van de laatste met verkeerslichten geregeld kruispunten van autosnelwegen (het Julianaplein) ongelijkvloers gemaakt. Verder wordt een deels verdiepte ligging in de stad gerealiseerd waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
De regio Groningen is één van de eerste resultaten van het programma Sneller & Beter. Het programma Sneller & Beter beoogt een halvering van besluitvormingstijd van infrastructurele projecten. Kenmerkend hiervoor in Groningen is dat er nu nog maar één alternatief doorgaat naar de planuitwerkingsfase, dit is het zogenaamde bestuurlijke voorkeursalternatief.
De 624 miljoen euro voor de bouw van een verbeterde zuidelijke ringweg door Groningen is beschikbaar gesteld uit het alternatief pakket voor de Zuiderzeelijn, het Regionaal Specifiek Pakket. Met het tekenen van de overeenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen kan de planuitwerkingsfase van start gaan. De start van de aanleg staat gepland rond 2015. Rond 2020 moet de nieuwe weg klaar zijn. Om de bereikbaarheid van Groningen tijdens de werkzaamheden te waarborgen hebben de betrokken bestuurders de ‘taskforce bereikbaarheid tijdens ombouw ringweg Groningen’ opgericht. Deze taskforce bundelt krachten om manieren te vinden om de hinder als gevolg van de bouw zo veel mogelijk te beperken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Duidelijkheid over toekomst Zuidelijke Ringweg Groningen - VerkeersNet

Duidelijkheid over toekomst Zuidelijke Ringweg Groningen

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de gemeente en provincie Groningen zijn het eens over de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Vandaag hebben alle betrokkenen hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst waarin duidelijk wordt op welke manier deze rijksweg (A7) wordt aangepakt.
De huidige zuidelijke ringweg heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer van, naar en door de stad Groningen op de langere termijn goed te verwerken. Om dit op te lossen is besloten om op het bestaande tracé de capaciteit uit te breiden. Hierbij wordt één van de laatste met verkeerslichten geregeld kruispunten van autosnelwegen (het Julianaplein) ongelijkvloers gemaakt. Verder wordt een deels verdiepte ligging in de stad gerealiseerd waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
De regio Groningen is één van de eerste resultaten van het programma Sneller & Beter. Het programma Sneller & Beter beoogt een halvering van besluitvormingstijd van infrastructurele projecten. Kenmerkend hiervoor in Groningen is dat er nu nog maar één alternatief doorgaat naar de planuitwerkingsfase, dit is het zogenaamde bestuurlijke voorkeursalternatief.
De 624 miljoen euro voor de bouw van een verbeterde zuidelijke ringweg door Groningen is beschikbaar gesteld uit het alternatief pakket voor de Zuiderzeelijn, het Regionaal Specifiek Pakket. Met het tekenen van de overeenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen kan de planuitwerkingsfase van start gaan. De start van de aanleg staat gepland rond 2015. Rond 2020 moet de nieuwe weg klaar zijn. Om de bereikbaarheid van Groningen tijdens de werkzaamheden te waarborgen hebben de betrokken bestuurders de ‘taskforce bereikbaarheid tijdens ombouw ringweg Groningen’ opgericht. Deze taskforce bundelt krachten om manieren te vinden om de hinder als gevolg van de bouw zo veel mogelijk te beperken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.