Landbouwpasseerstrook niet meer vrijblijvend

Op 1 juli zijn 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Onder andere bord F11. Dat verplicht tractorbestuurders gebruik te maken van een passeerstrook. Friesland gaat ermee aan de slag.

De eerste landbouwpasseerstroken van Fryslân liggen tussen Buitenpost en Augustinusga (N358). De stroken zijn bedoeld voor tractors en andere landbouwvoertuigen. Met bord F11 is er voor de tractorbestuurders geen ontkomen meer aan. Ze moeten nu verplicht even van de weg af om plaats te maken voor het achteropkomende verkeer.

De provincie heeft al aangekondigd dat de politie hier daadwerkelijk op gaat controleren.
Het bord heeft overigens nog een tweede functie. Zo’n bord houdt ook in dat de stroken niet meer kunnen worden gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.

Friesland gaat onderzoek doen naar het functioneren van de landbouwpasseerstroken. Een eerder onderzoek in Zeeland wees uit dat de passeerstroken daar goed voldoen. Zowel automobilisten als de gebruikers van de stroken kunnen er goed mee leven.

Dat is niet altijd het geval. Bij Urk werden de landbouwpasseerstroken op de Domineesweg een tijdje geleden weggehaald omdat ze niet werden gebruikt, wellicht omdat het om een betrekkelijk kort traject ging.

In Nederland komen diverse uitvoeringen van landbouwpasseerplaatsen voor. Hierdoor ontbreekt het voor de weggebruiker aan uniformiteit en logica. CROW heeft momenteel geen richtlijn beschikbaar voor landbouwpasseerplaatsen. Maar wel heeft men een aantal tips voor de aanleg.

De beste locatie voor een landbouwpasseerplaats is 550 tot 600 m na een kruispunt met verkeersregelinstallatie of 50 m na een rotonde. Op deze afstanden vallen in de stroom van het overige verkeer natuurlijke hiaten, waardoor het landbouwverkeer eenvoudig kan invoegen. Bij de rotonde geldt bovendien dat het landbouwverkeer nog een lage (optrek)snelheid heeft. CROW adviseert verder een tussenafstand van twee kilometer. De advieslengte voor een passeerstrook is minimaal 120 m, de adviesbreedte 4 m. Markering in de vorm een trekker is aan te bevelen als extra reminder voor het landbouwverkeer en het overige verkeer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Landbouwpasseerstrook niet meer vrijblijvend - VerkeersNet

Landbouwpasseerstrook niet meer vrijblijvend

Op 1 juli zijn 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Onder andere bord F11. Dat verplicht tractorbestuurders gebruik te maken van een passeerstrook. Friesland gaat ermee aan de slag.

De eerste landbouwpasseerstroken van Fryslân liggen tussen Buitenpost en Augustinusga (N358). De stroken zijn bedoeld voor tractors en andere landbouwvoertuigen. Met bord F11 is er voor de tractorbestuurders geen ontkomen meer aan. Ze moeten nu verplicht even van de weg af om plaats te maken voor het achteropkomende verkeer.

De provincie heeft al aangekondigd dat de politie hier daadwerkelijk op gaat controleren.
Het bord heeft overigens nog een tweede functie. Zo’n bord houdt ook in dat de stroken niet meer kunnen worden gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.

Friesland gaat onderzoek doen naar het functioneren van de landbouwpasseerstroken. Een eerder onderzoek in Zeeland wees uit dat de passeerstroken daar goed voldoen. Zowel automobilisten als de gebruikers van de stroken kunnen er goed mee leven.

Dat is niet altijd het geval. Bij Urk werden de landbouwpasseerstroken op de Domineesweg een tijdje geleden weggehaald omdat ze niet werden gebruikt, wellicht omdat het om een betrekkelijk kort traject ging.

In Nederland komen diverse uitvoeringen van landbouwpasseerplaatsen voor. Hierdoor ontbreekt het voor de weggebruiker aan uniformiteit en logica. CROW heeft momenteel geen richtlijn beschikbaar voor landbouwpasseerplaatsen. Maar wel heeft men een aantal tips voor de aanleg.

De beste locatie voor een landbouwpasseerplaats is 550 tot 600 m na een kruispunt met verkeersregelinstallatie of 50 m na een rotonde. Op deze afstanden vallen in de stroom van het overige verkeer natuurlijke hiaten, waardoor het landbouwverkeer eenvoudig kan invoegen. Bij de rotonde geldt bovendien dat het landbouwverkeer nog een lage (optrek)snelheid heeft. CROW adviseert verder een tussenafstand van twee kilometer. De advieslengte voor een passeerstrook is minimaal 120 m, de adviesbreedte 4 m. Markering in de vorm een trekker is aan te bevelen als extra reminder voor het landbouwverkeer en het overige verkeer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.