Duurzame weg komt er niet

Minister Eurlings ziet niets in de „Duurzame weg”, ontwikkeld door Movares. Volgens de minister roept een glazen overkapping over een snelweg een te rooskleurig beeld op. Hij ziet veel praktische bezwaren.Rond fijnstof en geluid wordt een overkapping gezien als een laatste redmiddel om de problemen op te lossen, maar het afvangen van fijn stof onder een kap is in de praktijk nog onvoldoende bewezen, aldus Eurlings. Wanneer luchtkwaliteit geen probleem is, is de toepassing van geluidschermen kostentechnisch interessanter dan toepassing van een overkapping. Het leveren van warmte aan het collectieve warmtenet lijkt niet rendabel of moeilijk rendabel te maken, zo stelt de minister.
Wat betreft veiligheid is de Duurzame Weg een tunnel volgens de Wet Tunnelveiligheid, zodat het niet mogelijk is om onder de overkapping afslagen en opritten toe te passen. Daarnaast moeten extra voorzieningen worden getroffen zoals betonranden naast de weg voor het geval een vrachtauto door de vangrail schiet en tegen de glazen kap botst.
‘Ik constateer derhalve dat de Duurzame Weg risico’s kent op het gebied van veiligheid, technische uitwerking, onderhoud en kosteneffectiviteit, waarvoor extra voorzieningen moeten worden getroffen. Op basis van bovenstaande onderzoeken en constateringen, concludeer ik dat het concept de Duurzame Weg in eerste instantie enthousiasme oproept, maar bij nader inzien zoveel nadelen en risico?s met zich meebrengt, dat ik niet verwacht dat dit concept in de nabije toekomst gerealiseerd zal kunnen worden.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Duurzame weg komt er niet - VerkeersNet

Duurzame weg komt er niet

Minister Eurlings ziet niets in de „Duurzame weg”, ontwikkeld door Movares. Volgens de minister roept een glazen overkapping over een snelweg een te rooskleurig beeld op. Hij ziet veel praktische bezwaren.Rond fijnstof en geluid wordt een overkapping gezien als een laatste redmiddel om de problemen op te lossen, maar het afvangen van fijn stof onder een kap is in de praktijk nog onvoldoende bewezen, aldus Eurlings. Wanneer luchtkwaliteit geen probleem is, is de toepassing van geluidschermen kostentechnisch interessanter dan toepassing van een overkapping. Het leveren van warmte aan het collectieve warmtenet lijkt niet rendabel of moeilijk rendabel te maken, zo stelt de minister.
Wat betreft veiligheid is de Duurzame Weg een tunnel volgens de Wet Tunnelveiligheid, zodat het niet mogelijk is om onder de overkapping afslagen en opritten toe te passen. Daarnaast moeten extra voorzieningen worden getroffen zoals betonranden naast de weg voor het geval een vrachtauto door de vangrail schiet en tegen de glazen kap botst.
‘Ik constateer derhalve dat de Duurzame Weg risico’s kent op het gebied van veiligheid, technische uitwerking, onderhoud en kosteneffectiviteit, waarvoor extra voorzieningen moeten worden getroffen. Op basis van bovenstaande onderzoeken en constateringen, concludeer ik dat het concept de Duurzame Weg in eerste instantie enthousiasme oproept, maar bij nader inzien zoveel nadelen en risico?s met zich meebrengt, dat ik niet verwacht dat dit concept in de nabije toekomst gerealiseerd zal kunnen worden.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.