ANWB ledenpeiling: 51 stellingen over rekeningrijden

De ANWB is dit weekend begonnen met het raadplegen van de leden rond het dossier kilometerprijs. Onderdeel hiervan is een grootschalige ledenpeiling waarmee leden en niet-leden een oordeel kunnen geven over het wetsvoorstel aan de hand van 51 stellingen. De peiling kreeg een overwachte politieke lading door uitspraken van minister Eurlings. Deze zei het al dan niet doorgaan van rekeningrijden af te laten hangen van het draagvlak cq. de opstelling van de ANWB.
De raadpleging is te vinden via www.anwbledenpeiling.nl en zal drie tot vier weken op internet beschikbaar zijn. Volgens de ANWB hebben de hoogleraren Erik Verhoef van de Vrije universiteit Amsterdam en Linda Steg van Rijksuniversiteit Groningen meegewerkt aan de opzet van de  peiling.

De peiling van de ANWB omvat een lange lijst met stellingen waarop met kan reageren met ‘zeer mee oneens’, ‘mee oneens’, neutraal’, ‘mee eens’, ‘zeer mee eens’ en ‘weet niet/geen mening.’ De stellingen zijn verdeeld in enkele thema’s, die zijn voorzien van een toelichting. Om een indruk te krijgen van de opzet van de peiling, hieronder een overzicht van de stellingen (met weglating van de toelichting en de aanvullende vragen over argumentatie, persoonskenmerken en dergelijke).

Eens of oneens?

In hoeverre bent u het eens of oneens met onstaande stellingen over het principe ‘betalen naar gebruik’?

Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit
Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste belasting hebben
Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan mobiliteit worden besteed
Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed moet een zaak blijven van de politiek
Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter zijn te vergelijken
Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen worden
Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel rijden
Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die weinig rijden
Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert efficiënter te werken uit kostenoverwegingen

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over het afschaffen van de vaste autobelastingen?

Het is een voordeel dat nieuwe en tweedehands auto’s in aanschaf en bezit goedkoper worden
Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit
Het is een nadeel dat de BPM verdwijnt, want via korting op de BPM wordt nu de aanschaf van zuinige en schone auto’s gestimuleerd
Het is simpel en overzichtelijk als er één kilometerprijs komt i.p.v. 2 soorten autobelastingen, zoals nu
Met de huidige vaste belasting weet je precies waar je aan toe bent
Het is een nadeel dat bestaande auto’s minder waard worden
Het is oneerlijk dat kopers van duurdere auto’s meer profiteren van de afschaffing van de BPM dan kopers van goedkopere auto’s
Het is een voordeel dat de BPM verdwijnt, omdat die in andere landen ook niet (meer) bestaat

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over de invoering van de kilometerprijs met een tarief gebaseerd op milieukenmerken van de auto?

Het is een voordeel dat mensen bewuster nadenken over het gebruik van de auto
Het is een groot voordeel dat het invoeren van de km-prijs een positief effect heeft op het aantal verkeersdoden
Het nieuwe systeem draagt bij aan een beter milieu omdat zuinige auto’s aantrekkelijker worden
Het is eerlijker als de kilometerprijs voor alle auto’s even hoog is
Het is logisch om meer te betalen voor een auto die meer vervuilt
’Betalen naar gebruik’ is eenvoudiger te bereiken door de brandstofaccijns te verhogen
De invoering van de km-prijs heeft geen zin, want mensen kunnen hun gedrag toch niet aanpassen
Het heeft geen zin, want niet iedereen kan het zich veroorloven om een andere auto aan te schaffen met een lagere km-prijs

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over het spitstarief?

Het spitstarief is een onrechtvaardige lastenverhoging voor mensen die de spits niet kunnen mijden
Het spitstarief is oneerlijk omdat er geen garantie is dat er geen file staat
Het OV is geen alternatief in de spits, omdat het nu al overvol zit
Het is een voordeel dat het spitstarief flexibele werktijden verder stimuleert
Het spitstarief zal niet helpen. Mensen hebben geen alternatief
Het is een nadeel dat het spitstarief leidt tot meer verkeer op wegen waar geen spitstarief geldt
Het is logisch dat je meer betaalt voor autorijden op drukke plekken en tijden; investeringen die met de kilometerprijs worden betaald zullen ook vooral daar plaatsvinden
Het is goed dat mensen die de spits (al) mijden straks het voordeel hebben van een lager tarief
Het spitstarief is een effectief instrument om de files te verminderen
Het is een voordeel dat er minder snel extra wegen nodig zijn

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over het registratiesysteem?

Het is waarschijnlijk dat de kosten voor zo’n ingewikkeld systeem uit de hand lopen
Het registreren van gegevens brengt altijd risico’s met zich mee. Je weet maar nooit wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt
Het is een voordeel dat auto’s met een kastje gemakkelijker zijn op te sporen als ze worden gestolen
Het is een voordeel dat de gegevens alleen in een kastje in de auto worden opgeslagen
Het is een voordeel voor de automobilist dat het kastje mogelijkheden biedt voor handige diensten
Het is een nadeel dat er fraude kan worden gepleegd. Ook de beveiliging van dit kastje zal ooit worden gekraakt
Het systeem is kwetsbaar omdat het erg van de techniek afhankelijk is
Het is een voordeel dat automobilisten – dankzij het kastje – meer inzicht krijgen in de kosten van het autorijden
Het kastje is nu eenmaal nodig om gegevens te registreren bij het betalen per kilometer
Het kastje is onnodig duur. Registratie kan ook op een andere manier (bijv via de kilometerteller)

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over de overgangsfase?

Het is niet eerlijk dat sommige automobilisten langer vaste belastingen blijven betalen
Het is goed dat de invoering van de kilometerprijs in stappen gaat
De overgangsfase is een noodzakelijk kwaad en helaas niet te vermijden
Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase
Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in onzekerheid blijven over hun autokosten
Het is noodzakelijk om de BPM langzaam af te bouwen, anders worden de huidige auto’s ineens veel minder waard

.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

ANWB ledenpeiling: 51 stellingen over rekeningrijden - VerkeersNet

ANWB ledenpeiling: 51 stellingen over rekeningrijden

De ANWB is dit weekend begonnen met het raadplegen van de leden rond het dossier kilometerprijs. Onderdeel hiervan is een grootschalige ledenpeiling waarmee leden en niet-leden een oordeel kunnen geven over het wetsvoorstel aan de hand van 51 stellingen. De peiling kreeg een overwachte politieke lading door uitspraken van minister Eurlings. Deze zei het al dan niet doorgaan van rekeningrijden af te laten hangen van het draagvlak cq. de opstelling van de ANWB.
De raadpleging is te vinden via www.anwbledenpeiling.nl en zal drie tot vier weken op internet beschikbaar zijn. Volgens de ANWB hebben de hoogleraren Erik Verhoef van de Vrije universiteit Amsterdam en Linda Steg van Rijksuniversiteit Groningen meegewerkt aan de opzet van de  peiling.

De peiling van de ANWB omvat een lange lijst met stellingen waarop met kan reageren met ‘zeer mee oneens’, ‘mee oneens’, neutraal’, ‘mee eens’, ‘zeer mee eens’ en ‘weet niet/geen mening.’ De stellingen zijn verdeeld in enkele thema’s, die zijn voorzien van een toelichting. Om een indruk te krijgen van de opzet van de peiling, hieronder een overzicht van de stellingen (met weglating van de toelichting en de aanvullende vragen over argumentatie, persoonskenmerken en dergelijke).

Eens of oneens?

In hoeverre bent u het eens of oneens met onstaande stellingen over het principe ‘betalen naar gebruik’?

Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit
Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste belasting hebben
Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan mobiliteit worden besteed
Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed moet een zaak blijven van de politiek
Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter zijn te vergelijken
Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen worden
Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel rijden
Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die weinig rijden
Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert efficiënter te werken uit kostenoverwegingen

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over het afschaffen van de vaste autobelastingen?

Het is een voordeel dat nieuwe en tweedehands auto’s in aanschaf en bezit goedkoper worden
Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit
Het is een nadeel dat de BPM verdwijnt, want via korting op de BPM wordt nu de aanschaf van zuinige en schone auto’s gestimuleerd
Het is simpel en overzichtelijk als er één kilometerprijs komt i.p.v. 2 soorten autobelastingen, zoals nu
Met de huidige vaste belasting weet je precies waar je aan toe bent
Het is een nadeel dat bestaande auto’s minder waard worden
Het is oneerlijk dat kopers van duurdere auto’s meer profiteren van de afschaffing van de BPM dan kopers van goedkopere auto’s
Het is een voordeel dat de BPM verdwijnt, omdat die in andere landen ook niet (meer) bestaat

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over de invoering van de kilometerprijs met een tarief gebaseerd op milieukenmerken van de auto?

Het is een voordeel dat mensen bewuster nadenken over het gebruik van de auto
Het is een groot voordeel dat het invoeren van de km-prijs een positief effect heeft op het aantal verkeersdoden
Het nieuwe systeem draagt bij aan een beter milieu omdat zuinige auto’s aantrekkelijker worden
Het is eerlijker als de kilometerprijs voor alle auto’s even hoog is
Het is logisch om meer te betalen voor een auto die meer vervuilt
’Betalen naar gebruik’ is eenvoudiger te bereiken door de brandstofaccijns te verhogen
De invoering van de km-prijs heeft geen zin, want mensen kunnen hun gedrag toch niet aanpassen
Het heeft geen zin, want niet iedereen kan het zich veroorloven om een andere auto aan te schaffen met een lagere km-prijs

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over het spitstarief?

Het spitstarief is een onrechtvaardige lastenverhoging voor mensen die de spits niet kunnen mijden
Het spitstarief is oneerlijk omdat er geen garantie is dat er geen file staat
Het OV is geen alternatief in de spits, omdat het nu al overvol zit
Het is een voordeel dat het spitstarief flexibele werktijden verder stimuleert
Het spitstarief zal niet helpen. Mensen hebben geen alternatief
Het is een nadeel dat het spitstarief leidt tot meer verkeer op wegen waar geen spitstarief geldt
Het is logisch dat je meer betaalt voor autorijden op drukke plekken en tijden; investeringen die met de kilometerprijs worden betaald zullen ook vooral daar plaatsvinden
Het is goed dat mensen die de spits (al) mijden straks het voordeel hebben van een lager tarief
Het spitstarief is een effectief instrument om de files te verminderen
Het is een voordeel dat er minder snel extra wegen nodig zijn

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over het registratiesysteem?

Het is waarschijnlijk dat de kosten voor zo’n ingewikkeld systeem uit de hand lopen
Het registreren van gegevens brengt altijd risico’s met zich mee. Je weet maar nooit wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt
Het is een voordeel dat auto’s met een kastje gemakkelijker zijn op te sporen als ze worden gestolen
Het is een voordeel dat de gegevens alleen in een kastje in de auto worden opgeslagen
Het is een voordeel voor de automobilist dat het kastje mogelijkheden biedt voor handige diensten
Het is een nadeel dat er fraude kan worden gepleegd. Ook de beveiliging van dit kastje zal ooit worden gekraakt
Het systeem is kwetsbaar omdat het erg van de techniek afhankelijk is
Het is een voordeel dat automobilisten – dankzij het kastje – meer inzicht krijgen in de kosten van het autorijden
Het kastje is nu eenmaal nodig om gegevens te registreren bij het betalen per kilometer
Het kastje is onnodig duur. Registratie kan ook op een andere manier (bijv via de kilometerteller)

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen over de overgangsfase?

Het is niet eerlijk dat sommige automobilisten langer vaste belastingen blijven betalen
Het is goed dat de invoering van de kilometerprijs in stappen gaat
De overgangsfase is een noodzakelijk kwaad en helaas niet te vermijden
Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase
Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in onzekerheid blijven over hun autokosten
Het is noodzakelijk om de BPM langzaam af te bouwen, anders worden de huidige auto’s ineens veel minder waard

.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.