Bevolkingskrimp leidt niet tot minder mobiliteit

Ook in gebieden van ons land waar de bevolkingsgroei afneemt, zoals Groningen en Limburg, vermindert de mobiliteit niet. Dat komt omdat er per persoon meer gereisd zal worden. De verwacht KIM, die een studie deed naar Krimp en Mobiliteit.
Bevolkingskrimp leidt niet per definitie tot minder mobiliteit, zo concludeert KIM. De omvang en samenstelling van de bevolking zijn weliswaar van invloed op de mobiliteit en de verkeersdrukte, maar de som van andere ontwikkelingen is bepalender. Het gaat dan bijvoorbeeld om economische, ruimtelijke en sociaal-culturele veranderingen. Hierdoor neemt de mobiliteit in de komende decennia toe, ook in regio’s waar de bevolkingsomvang terugloopt. Hoewel de bevolkingsomvang in sommige delen van Nederland terugloopt, blijft Nederland als geheel groeien: tot 2030 komen er nog ongeveer 1 miljoen inwoners bij. Er wordt vooral bevolkingsgroei verwacht in de Randstad en in de uitlopers van de Randstad: Almere, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Breda, Tilburg en Eindhoven. De Randstad wordt daardoor in toenemende mate een Handstad (als een hand met vingers).

De bevolking krimpt vooral in de landelijke gebieden aan de rand van Nederland: Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en ook in Zuid-Limburg. Terugloop van de bevolking leidt niet tot minder verkeersdrukte in genoemde krimpregio’s. Een belangrijke verklaring is dat het effect van minder mensen wordt gecompenseerd doordat er per persoon meer wordt gereisd. Een voorbeeld is de regio Noordoost-Groningen: door de krimp van de bevolking neemt het autogebruik tot 2030 met maximaal 8 procent af. Door andere factoren stijgt het autogebruik echter met 30 procent. Per saldo levert dit een groei op van 22 procent. De invloed van bevolkingskrimp op het goederenverkeer is eveneens beperkt. Het regionale openbaar vervoer komt wel steeds verder onder druk te staan. Bevolkingsgroei leidt tot een zwaardere belasting van het wegennet in grootstedelijke gebieden, met name in de Randstad en de uitlopers daarvan. Een voorbeeld is de regio Breda en omgeving: door de groei van de bevolking neemt het autogebruik tot 2030 met maximaal 9 procent toe. Door andere factoren stijgt het autogebruik nog verder met 37 procent. Per saldo levert dit een groei op van 46 procent.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bevolkingskrimp leidt niet tot minder mobiliteit - VerkeersNet

Bevolkingskrimp leidt niet tot minder mobiliteit

Ook in gebieden van ons land waar de bevolkingsgroei afneemt, zoals Groningen en Limburg, vermindert de mobiliteit niet. Dat komt omdat er per persoon meer gereisd zal worden. De verwacht KIM, die een studie deed naar Krimp en Mobiliteit.
Bevolkingskrimp leidt niet per definitie tot minder mobiliteit, zo concludeert KIM. De omvang en samenstelling van de bevolking zijn weliswaar van invloed op de mobiliteit en de verkeersdrukte, maar de som van andere ontwikkelingen is bepalender. Het gaat dan bijvoorbeeld om economische, ruimtelijke en sociaal-culturele veranderingen. Hierdoor neemt de mobiliteit in de komende decennia toe, ook in regio’s waar de bevolkingsomvang terugloopt. Hoewel de bevolkingsomvang in sommige delen van Nederland terugloopt, blijft Nederland als geheel groeien: tot 2030 komen er nog ongeveer 1 miljoen inwoners bij. Er wordt vooral bevolkingsgroei verwacht in de Randstad en in de uitlopers van de Randstad: Almere, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Breda, Tilburg en Eindhoven. De Randstad wordt daardoor in toenemende mate een Handstad (als een hand met vingers).

De bevolking krimpt vooral in de landelijke gebieden aan de rand van Nederland: Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en ook in Zuid-Limburg. Terugloop van de bevolking leidt niet tot minder verkeersdrukte in genoemde krimpregio’s. Een belangrijke verklaring is dat het effect van minder mensen wordt gecompenseerd doordat er per persoon meer wordt gereisd. Een voorbeeld is de regio Noordoost-Groningen: door de krimp van de bevolking neemt het autogebruik tot 2030 met maximaal 8 procent af. Door andere factoren stijgt het autogebruik echter met 30 procent. Per saldo levert dit een groei op van 22 procent. De invloed van bevolkingskrimp op het goederenverkeer is eveneens beperkt. Het regionale openbaar vervoer komt wel steeds verder onder druk te staan. Bevolkingsgroei leidt tot een zwaardere belasting van het wegennet in grootstedelijke gebieden, met name in de Randstad en de uitlopers daarvan. Een voorbeeld is de regio Breda en omgeving: door de groei van de bevolking neemt het autogebruik tot 2030 met maximaal 9 procent toe. Door andere factoren stijgt het autogebruik nog verder met 37 procent. Per saldo levert dit een groei op van 46 procent.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.