Verkiezingsprogramma’s over mobiliteit laten verschillend beeld zien

Slechts twee partijen noemen het onderwerp verkeersveiligheid in het verkiezingsprogramma. Het CDA pleit voor goede voorlichting over verkeersveiligheid en een hardere aanpak voor alcohol- en drugsgebruikers in het verkeer. De SGP wil drugs en alcohol in het verkeer uitbannen en het getrapte rijbewijs invoeren.
Dat blijkt uit het verkiezingskompas van adviesbureau Mobycon, die de mobiliteitsparagrafen van de politieke partijen heeft doorlicht. Naast de bekende standpunten over bijvoorbeeld de kilometerheffing, laat het overzicht ook zien welke partijen zich met andere thema’s in de mobiliteitsbeleid bezig houden. Opvallend in het overzicht van Mobycon is bijvoorbeeld dat de ChristenUnie relatief veel aandacht besteedt aan deelonderwerpen.
Een thema waar alle partijen dus wel wat over te zeggen hebben is de bestrijding van de files en de kilometerheffing ook al wordt dat niet altijd letterlijk zo genoemd. Het CDA gaat voor ‘de gebruiker betaalt’, de PvdA voor ‘belasten naar milieubelasting, plaats en tijd’. De VVD is zoals bekend tegen een kilometerheffing evenals de PVV en ook de SP is vooralsnog tegen. GroenLinks is voorstander evenals CU en D66.
Behalve deze bekende standpunten, gaan sommige partijen dieper in op details. De PVV wil de maximumsnelheid naar 140 km/uur optrekken, de CU besteedt veel aandacht een elektrisch rijden maar ook aan een onderwerp als lichthinder. D66 noemt thuiswerken als mobiliteitsmaatregel. De SGP wil een verbod op vrachtverkeer op zondag.
GroenLinks heeft veel aandacht voor het ov – Nederland start een tramoffensief – en ook de CU benoemt een aantal ov-problemen. De partij pleit onder andere voor een vervoersautoriteit. Fiets en voetgangers komen er nogal bekaaid af in de partijprogramma’s. CDA en VVD vermelden er niets over en de CU wijdt er wederom de meeste woorden aan, bijvoorbeeld aan de problemen rond fietsparkeren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.