Bereikbaarheidskaart geeft info over reistijden

Goudappel Coffeng heeft zelf een mutimodaal verkeersmodel ontwikkeld voor heel Nederland. Het model rekent met de auto, het ov en de fiets en maakt onderscheidt in ochtendspits, avondspits en de rest van de dag en de motieven werk, zakelijk, educatie, winkelen en andere. Onder motorkap van het model zit OmniTRANS 5.1.
Het basisjaar is 2008 en het jaar waarop de voorspellingen zich richten is 2020. Het model omvat het complete ov-netwerk met 4000 lijnen en 25000 halteplaatsen. Behalve statische toewijzing, rekent het model met dynamische toewijzingen voor de ochtendspits. Daarmee is onder meer een reistijdenkaart ontwikkeld (www.bereikbaarheidskaart.nl). Op basis van kenmerken van het wegennet en op basis van inzicht in het (toekomstige) gebruik van het wegennet is voor elke verplaatsing de reistijd berekend. Daarbij is rekening gehouden met vertragingen als gevolg van overbelaste delen van het (toekomstige) wegennet. Dankzij nieuwe rekentechnieken, is beter dan tot nu toe bekend welke vertraging files nu eigenlijk veroorzaken en wat dit betekent voor deur-tot-deur verplaatsingen op nationale schaal. De kaart geeft o.a. informatie over de verzorgingsgebieden van (te ontwikkelen) locaties en over het aantal te bereiken voorzieningen in de woonomgeving. Daarmee biedt de kaart relevante informatie aan marktpartijen en burgers. De kaart geeft reistijden voor zowel de auto als voor het openbaar vervoer. Met de prognoses van de reistijden in 2020 kunnen private partijen zien of hun afzetgebied gaat groeien of krimpen. Daarmee wordt de kaart een reken- en onderhandelingsinstrument bij locatieontwikkeling.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bereikbaarheidskaart geeft info over reistijden - VerkeersNet

Bereikbaarheidskaart geeft info over reistijden

Goudappel Coffeng heeft zelf een mutimodaal verkeersmodel ontwikkeld voor heel Nederland. Het model rekent met de auto, het ov en de fiets en maakt onderscheidt in ochtendspits, avondspits en de rest van de dag en de motieven werk, zakelijk, educatie, winkelen en andere. Onder motorkap van het model zit OmniTRANS 5.1.
Het basisjaar is 2008 en het jaar waarop de voorspellingen zich richten is 2020. Het model omvat het complete ov-netwerk met 4000 lijnen en 25000 halteplaatsen. Behalve statische toewijzing, rekent het model met dynamische toewijzingen voor de ochtendspits. Daarmee is onder meer een reistijdenkaart ontwikkeld (www.bereikbaarheidskaart.nl). Op basis van kenmerken van het wegennet en op basis van inzicht in het (toekomstige) gebruik van het wegennet is voor elke verplaatsing de reistijd berekend. Daarbij is rekening gehouden met vertragingen als gevolg van overbelaste delen van het (toekomstige) wegennet. Dankzij nieuwe rekentechnieken, is beter dan tot nu toe bekend welke vertraging files nu eigenlijk veroorzaken en wat dit betekent voor deur-tot-deur verplaatsingen op nationale schaal. De kaart geeft o.a. informatie over de verzorgingsgebieden van (te ontwikkelen) locaties en over het aantal te bereiken voorzieningen in de woonomgeving. Daarmee biedt de kaart relevante informatie aan marktpartijen en burgers. De kaart geeft reistijden voor zowel de auto als voor het openbaar vervoer. Met de prognoses van de reistijden in 2020 kunnen private partijen zien of hun afzetgebied gaat groeien of krimpen. Daarmee wordt de kaart een reken- en onderhandelingsinstrument bij locatieontwikkeling.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.