Regio Utrecht wil glazen kap over A27 Vianen

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek “De Duurzame Weg” laat een positieve kosten-batenanalyse zien voor een glazen overkapping over de A27 bij Vianen. Het concept van de glazen overkapping moet de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidsoverlast verminderen. De Regio Utrecht (BRU) heeft besloten om dit concept in te dienen als milieuvriendelijk alternatief in het kader van de Planstudie A27 Lunetten-Hooipolder.
Movares voerde het onderzoek “De Duurzame Weg” uit in opdracht van Bestuur Regio Utrecht. Movares is ook de bedenker van het concept. Tien locaties langs de A27 zijn onderzocht op haalbaarheid van de overkapping. Deze haalbaarheid is gebaseerd op een kosten-batenanalyse, op technische uitvoerbaarheid en op landschappelijke inpasbaarheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op aannames die nadere studie vergen en die voor een deel afhankelijk zijn van toekomstige politiek-bestuurlijke besluiten.
Volgens het concept “De Duurzame Weg” rijdt het verkeer op delen van de snelweg onder een glazen overkapping. De overkapping vermindert geluidsoverlast aanzienlijk. Ook filtert het systeem fijnstof en schadelijke gassen uit de lucht. Overlast voor de bewoners in de nabijheid van de snelweg vermindert hierdoor. Bovendien kan via zonnepanelen energie worden opgewekt en is door de overkapping veel minder onderhoud aan het asfalt nodig. De warmte die door de overkapping wordt veroorzaakt kan gebruikt worden voor verwarming van een naastgelegen wijk of voorzieningen als een zwembad.
Een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om tot veel dichter bij de snelweg woningen te bouwen.
Naast de grote maatschappelijke en milieuvoordelen vergt een glazen overkapping forse investering waar niet altijd evenveel directe inkomstenmogelijkheden tegenover staan, zo blijkt uit de studie. Op basis van een totaalafweging moet per locatie door de betrokken partijen bepaald worden of realisatie haalbaar is.
Op de beoogde locatie bij Vianen zijn de extra opbrengsten door de overkapping in potentie zo hoog, dat deze in het onderzoek een positief saldo krijgt. Dit komt vooral door eventuele extra bebouwing, milieuwinst en vermindering van de geluidsoverlast.
Vorig jaar liet minister Eurlings overigens weten dat de milieuvoordelen van de „Duurzame weg” wat hem betreft nog niet zijn bewezen. Het afvangen van fijn stof onder een kap is in de praktijk nog onvoldoende bewezen, aldus Eurlings. En het leveren van warmte aan het collectieve warmtenet lijkt niet rendabel of moeilijk rendabel te maken, zo stelde de minister.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.