autokilometers, snelweg

Rijk en regio’s maken afspraken over bereikbaarheid van Nederland

autokilometers, snelweg

Het kabinet heeft met de regio’s en gemeenten afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van Nederland via weg, water en spoor te verbeteren. Verschillende knelpunten worden aangepakt, al is er niet voldoende geld om alle projecten op te pakken. Er zijn bijvoorbeeld enkele flinke kostenstijgingen op lopende projecten en die tegenvallers moeten worden opgevangen. Minister Cora van Nieuwenhuizen is alsnog blij om een paar betekenisvolle stappen te zetten. “Nederland moet goed bereikbaar blijven, of het nou via de weg, het spoor of het water is.”

De afspraken zijn gemaakt in het kader van het BO Mirt. Een overzicht daarvan is naar de Tweede Kamer gestuurd. Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) laten weten dat de komende jaren een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moet worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en spoor in goede conditie blijven. Alsnog kan worden geïnvesteerd in projecten waarbij wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang worden aangepakt.

Oplossing files

Verschillende asfaltprojecten worden opgepakt. Het Rijk investeert 830 miljoen euro voor de definitieve verbreding van de A2 tussen Vught en Deil. Dit budget wordt verder gebruikt voor de aanleg van twee nieuwe bruggen, voor de aanpak van het knooppunt Deil en voor regionale maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de investering belangrijk, want de A2 is volgens haar een van de belangrijkste snelwegen van het land.

“Iedereen die hier geregeld rijdt, zeker in de spits, weet dat er een oplossing moet komen voor de vele files tussen Vught en Deil. Ik ben dan ook blij dat we definitief besloten hebben om de weg te verbreden. Voordat de eerste schop de grond in gaat, zitten we niet stil. Zo gaan we kijken hoe we de druk van de A2 kunnen halen, door bijvoorbeeld goede afspraken te maken met de werkgevers in deze regio.”

Prioriteit

Bovendien is overeenstemming bereikt met de provincie Overijssel om de N35 anders in te richten en verkeersveiliger te maken, onder andere door ongelijkvloerse kruisingen, de verbetering van twee kruispunten en een rondweg bij Mariënheem. Het Rijk en de provincie Overijssel dragen ieder 100 miljoen bij. Dit tot vreugde van de provincie Overijssel, die al jaren vol inzet op de aanpak van deze weg. “Het opwaarderen van deze belangrijke route tussen de twee topregio’s Zwolle en Twente in Oost-Nederland heeft onze hoogste prioriteit”, aldus gedeputeerde Bert Boerman.

“Die gezamenlijke aanpak werpt nu z’n vruchten af. De afgelopen periode is er door minister Van Nieuwenhuizen constructief meegewerkt aan een aanpak van de knelpunten op deze Rijksweg. En ja, we hadden nog liever de hele marsroute gerealiseerd, maar ik zie het echt als een doorbraak dat er nu door het Rijk een bijdrage van 100 miljoen euro komt om een aanzienlijk deel van de Marsroute te realiseren. Én dat we een einddoel voor ogen hebben waar we gefaseerd naartoe werken: een volwaardige stroomweg waarbij 2×2 mogelijk is. Daar doen we het voor. Bovendien kunnen we nu ook vanuit de al beschikbare middelen meer veiligheidsmaatregelen nemen op het traject Mariënheem-Nijverdal. Onder andere bij Haarle.”

Doorstroming

Er worden daarnaast miljoenen uitgetrokken voor een fiets- en ecoduct over de A4, een strategische agenda voor een mobiliteitsaanpak op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven, een betere doorstroming op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen en ingrijpendere maatregelen aan de kunstwerken en het wegdek bij de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Overigens benadrukt minister Van Nieuwenhuizen in een interview met de Telegraaf dat de komende kabinetten extra miljarden moeten vrijmaken voor infrastructuur. “Zonder extra geld zijn we straks alleen nog maar bezig met beheer en onderhoud. Dat kan wat mij betreft echt niet.”

Spoor

Er worden ook investeringen gedaan in de stations, zoals in Nijmegen, Zoetermeer, Amsterdam Lelylaan, Eindhoven en ’s Hertogenbosch. Veel stationsomgevingen worden ontwikkeld en juist in deze omgevingen worden nieuwe woningen gebouwd. In Utrecht bijvoorbeeld krijgen het ov- en fietsnetwerk een upgrade om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor autoritten. En er komen locaties rondom Utrecht waar je vanuit de auto overstapt op OV of fiets om verder richting de stad te reizen Bovendien wordt er geld uitgetrokken voor nieuwe en verbeterde fietsenstallingen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Stations zijn meer dan ooit een belangrijke schakel voor de reiziger. Ze zijn toegangspoort voor de stad en voor een snelle en gemakkelijke overstap tussen trein, tram en bus of de fiets. We slaan daarom de handen ineen om op verschillende delen van Nederland deze knooppunten voor het OV klaar te maken voor de toekomst.”

Trein over de grens

Het Rijk vindt het bovendien belangrijk om geld te investeren in grensoverschrijvende treinverbindingen. Eerder al werd 50 miljoen vrijgemaakt voor een versnelling van de verbinding tussen Amsterdam en Berlijn en er komt ook nog een bedrag van 15 miljoen euro (aanvullend op een eerdere investering van 10 miljoen) beschikbaar voor de internationale treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf. Hiermee gaat de trein naar Düsseldorf vanaf december 2025 niet in plaats van, maar bovenop de bestaande intercity’s rijden, waarmee Helmond beter wordt bediend en Deurne de huidige intercitystop kan behouden.

De afspraken zijn ook goed voor de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn; de Berlijnlijn. Het Rijk heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee het realistisch is in 2024 een half uur versnelling te realiseren op dit traject. Dat is een mooie stap voor de bereikbaarheid van Twente. Bovendien is de ambitie uitgesproken door zowel het Rijk als de regio voor een verdere versnelling voor de lange termijn tussen Amsterdam en Berlijn. Dit wordt in het Toekomstbeeld OV verder uitgewerkt.

Betere OV-verbinding Binckhorst

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is ook blij met de afspraken uit de BO MIRT, omdat een akkoord is bereikt om 150 miljoen te investeren in het openbaar vervoer in de wijk Binckhorst. 50 miljoen euro komt van het Rijk en 100 miljoen euro van de regio. Het is nog niet zeker wat voor verbinding hier moet worden aangelegd – een onderzoek moet duidelijkheid geven in de keuze voor een tramverbinding, lightrail of hoogwaardige buslijn.

Doordat hierdoor de bereikbaarheid van de wijk verbetert, is de verwachting dat het mogelijkheden biedt voor woningbouw. Eerder kondigde minister Ollongren aan dat er ruim 25 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls beschikbaar is gesteld voor Binckhorst. Dit maakte het mogelijk om een oude asfaltfabriek uit het gebied te verhuizen ten behoeve van zo’n vijfduizend nieuwe woningen. Met de MIRT-injectie ligt de weg vrij om 10.000 tot 15.000 nieuwe woningen te bouwen.

Nieuwe mobiliteitssysteem

Er komt bovendien geld beschikbaar voor een veiliger, slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. De komende jaren wordt het programma Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit (VSD) gestart. Daarvoor stelt het ministerie in totaal 160 miljoen euro beschikbaar, maar er worden ook afspraken gemaakt met de regio’s die zelf 50 procent van de financiering op zich moeten nemen. Er zijn al voor 29 miljoen aan afspraken gemaakt om werkgevers te stimuleren reisgedrag zoals we dat nu in coronatijd zien, vast te houden: meer thuiswerken en flexibel werken. Het doel is om op structurele wijze filevorming aan te pakken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Rijk en regio’s maken afspraken over bereikbaarheid van Nederland”

Pat Rick|30.11.20|16:32

We houden ons hart vast bij de projecten rond Utrecht. Keer op keer blijken die meer geld te kosten. Het is vreemd dat de rest van het land hierin mee gaat, terwijl eerst moet blijken dat ze de boel wel op orde krijgen. Laat eerst maar de Uithoflijn een succes worden en terugverdiend zijn. Verder moet eerst de woningdichtheid groter zodat OV(hubs) beter renderen door energieopleverende hoogbouw ipv platte woonwijken van vierkante kilometers, die in de zomer ook nog eens hitte-eilanden worden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.