Parkeerplaats laadpaal elektrische auto

Wethouder: autodelen draagt bij aan duurzaam ruimtegebruik

Het delen van auto’s draagt bij aan een duurzaam ruimtegebruik in drukke steden, vermindert autokilometers en gaat vervoersarmoede tegen. De gemeente Rotterdam heeft onlangs kaders gesteld voor deelautoaanbieders, waarmee ze een stap zet in de gewenste mobiliteitstransite. “Autodelen biedt veel perspectief en voordelen, als wij zorgen dat het goed wordt geïmplementeerd”, aldus de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit.

De gemeente heeft vorige week ambities en keuzes uitgesproken in de nota ‘Beleid en vergunningen deelauto’s’. Met dit beleid over deelauto’s reguleert de gemeente het aanbieden van deelauto’s in de stad. Hierin is vastgelegd dat in 2025 alle deelauto’s elektrisch moeten zijn én dat in 2030 zo’n 5 procent van alle auto’s een deelauto is.

Bovendien is afgesproken dat nieuwe én bestaande deelautoaanbieders vanaf 1 januari 2021 bij de aanvraag voor een parkeervergunning een exploitatieplan moeten indienen. Voor free floating deelauto’s zijn in 2021 maximaal 600 parkeervergunningen beschikbaar. Volgens de gemeente is dit een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie, waarin ze werkt naar een gezonde, bereikbare stad.

Woningopgave

De gemeente vindt het belangrijk om deelmobiliteit goed te organiseren. Bij deelfietsen is namelijk gezien dat het draagvlak snel kleiner kan worden, als inwoners overlast ervaren van deelvervoer. Terwijl de kansen erg groot zijn, waneer het goed gereguleerd wordt. Door auto’s te delen, zijn minder particuliere wagens nodig. Die betekent meer ruimte in de straten en voor de broodnodige woningbouw. De wethouder legt uit dat er veel woningen gebouwd moeten worden in Rotterdam, maar dat er geen ruimte is voor een eigen auto voor alle inwoners. “Als je de stad leefbaar wilt houden, moet je hier rekening mee houden.”

Beter gebruik van de ruimte is niet het enige voordeel. Als mensen hun voertuig moeten delen, gaan ze de auto vaak bewuster gebruiken. Dat betekent minder autokilometers en dus een schonere lucht. Daarnaast krijgt een reiziger meer keuze. De deelauto moet een goede aanvulling zijn op andere vervoermiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Mensen die zich geen eigen auto kunnen permitteren, krijgen hiermee toegang tot deze modaliteit. Bokhove: “Het gaat vervoersarmoede tegen.”

Stimulans bij woningbouw

Daarom stimuleert de gemeente bij nieuwbouw én in bestaande wijken op verschillende manieren de deelmobiliteit. Bij nieuwe hoogbouw wordt de ontwikkelaar bijvoorbeeld aangemoedigd om aan een goed deelsysteem te denken. De gemeente kan besluiten om geen vergunning te geven voor straatparkeren. De opgave die hierdoor ontstaat, kan door de ontwikkelaar worden opgelost door een mobiliteitshub te realiseren in het gebouw. Dat is vaak voordelig voor de ontwikkelaar, die hierdoor minder dure meters kwijt is aan parkeerplaatsen.

In bestaande straten en wijken wordt een andere aanpak ingezet. Zo is onlangs een pilot uitgevoerd in de wijk Hoogkwartier, waarin de inwoners met een actie werden aangemoedigd om voor een gedeeld voertuig te kiezen. Als de buurt zou besluiten met minder eigen auto’s toe te kunnen, beloofde de gemeente parkeerplaatsen te vergroenen. Twintig plaatsen zijn inmiddels aangepakt. “Dat was heel leuk, want buurtbewoners zien letterlijk wat het oplevert. Door te delen, vermenigvuldigen ze de groene buitenruimte.”

Stadsniveau

Dit soort successen hoopt de gemeente ook op stadsniveau te bereiken. Daarom krijgen volgend jaar 600 free floating deelauto’s een parkeervergunning, waarmee ze overal in de stad gratis kunnen parkeren. In de stad scheelt dit naar verwachting drukte en overlast, omdat de gedeelde wagens hier niet blijven staan. “Door 600 deelauto’s toe te staan, hopen we dat een aantal mensen de tweede auto de deur uitdoet of zich realiseert dat zo’n wagen goedkoper is dan een eigen auto die weinig gebruikt wordt”, aldus Bokhove.

Bekijk het interview

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Wethouder: autodelen draagt bij aan duurzaam ruimtegebruik - VerkeersNet
Parkeerplaats laadpaal elektrische auto

Wethouder: autodelen draagt bij aan duurzaam ruimtegebruik

Het delen van auto’s draagt bij aan een duurzaam ruimtegebruik in drukke steden, vermindert autokilometers en gaat vervoersarmoede tegen. De gemeente Rotterdam heeft onlangs kaders gesteld voor deelautoaanbieders, waarmee ze een stap zet in de gewenste mobiliteitstransite. “Autodelen biedt veel perspectief en voordelen, als wij zorgen dat het goed wordt geïmplementeerd”, aldus de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit.

De gemeente heeft vorige week ambities en keuzes uitgesproken in de nota ‘Beleid en vergunningen deelauto’s’. Met dit beleid over deelauto’s reguleert de gemeente het aanbieden van deelauto’s in de stad. Hierin is vastgelegd dat in 2025 alle deelauto’s elektrisch moeten zijn én dat in 2030 zo’n 5 procent van alle auto’s een deelauto is.

Bovendien is afgesproken dat nieuwe én bestaande deelautoaanbieders vanaf 1 januari 2021 bij de aanvraag voor een parkeervergunning een exploitatieplan moeten indienen. Voor free floating deelauto’s zijn in 2021 maximaal 600 parkeervergunningen beschikbaar. Volgens de gemeente is dit een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie, waarin ze werkt naar een gezonde, bereikbare stad.

Woningopgave

De gemeente vindt het belangrijk om deelmobiliteit goed te organiseren. Bij deelfietsen is namelijk gezien dat het draagvlak snel kleiner kan worden, als inwoners overlast ervaren van deelvervoer. Terwijl de kansen erg groot zijn, waneer het goed gereguleerd wordt. Door auto’s te delen, zijn minder particuliere wagens nodig. Die betekent meer ruimte in de straten en voor de broodnodige woningbouw. De wethouder legt uit dat er veel woningen gebouwd moeten worden in Rotterdam, maar dat er geen ruimte is voor een eigen auto voor alle inwoners. “Als je de stad leefbaar wilt houden, moet je hier rekening mee houden.”

Beter gebruik van de ruimte is niet het enige voordeel. Als mensen hun voertuig moeten delen, gaan ze de auto vaak bewuster gebruiken. Dat betekent minder autokilometers en dus een schonere lucht. Daarnaast krijgt een reiziger meer keuze. De deelauto moet een goede aanvulling zijn op andere vervoermiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Mensen die zich geen eigen auto kunnen permitteren, krijgen hiermee toegang tot deze modaliteit. Bokhove: “Het gaat vervoersarmoede tegen.”

Stimulans bij woningbouw

Daarom stimuleert de gemeente bij nieuwbouw én in bestaande wijken op verschillende manieren de deelmobiliteit. Bij nieuwe hoogbouw wordt de ontwikkelaar bijvoorbeeld aangemoedigd om aan een goed deelsysteem te denken. De gemeente kan besluiten om geen vergunning te geven voor straatparkeren. De opgave die hierdoor ontstaat, kan door de ontwikkelaar worden opgelost door een mobiliteitshub te realiseren in het gebouw. Dat is vaak voordelig voor de ontwikkelaar, die hierdoor minder dure meters kwijt is aan parkeerplaatsen.

In bestaande straten en wijken wordt een andere aanpak ingezet. Zo is onlangs een pilot uitgevoerd in de wijk Hoogkwartier, waarin de inwoners met een actie werden aangemoedigd om voor een gedeeld voertuig te kiezen. Als de buurt zou besluiten met minder eigen auto’s toe te kunnen, beloofde de gemeente parkeerplaatsen te vergroenen. Twintig plaatsen zijn inmiddels aangepakt. “Dat was heel leuk, want buurtbewoners zien letterlijk wat het oplevert. Door te delen, vermenigvuldigen ze de groene buitenruimte.”

Stadsniveau

Dit soort successen hoopt de gemeente ook op stadsniveau te bereiken. Daarom krijgen volgend jaar 600 free floating deelauto’s een parkeervergunning, waarmee ze overal in de stad gratis kunnen parkeren. In de stad scheelt dit naar verwachting drukte en overlast, omdat de gedeelde wagens hier niet blijven staan. “Door 600 deelauto’s toe te staan, hopen we dat een aantal mensen de tweede auto de deur uitdoet of zich realiseert dat zo’n wagen goedkoper is dan een eigen auto die weinig gebruikt wordt”, aldus Bokhove.

Bekijk het interview

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.