Nieuwe onderzoekmethode kan meer licht werpen op effecten Shared Space

In hoeverre zijn weggebruikers bereid te anticiperen op een potentieel onveilige handeling van een andere verkeersdeelnemer? Dat is één van de vragen die spelen rond shared space. De SWOV onderzocht of sociale vergevingsgezindheid in het verkeer is te meten.
Daarvoor werd gebruik gemaakt van beeldmateriaal van een plein in Sneek vóór en ná de herinrichting naar het shared space-principes. Alle gedragingen van de verkeersdeelnemers zoals snelheid, kijkgedrag en gebaren, werden nauwkeurig vastgelegd.  Daarnaast werden situaties geënsceneerd en gefilmd die aanleiding kunnen zijn voor sociaal vergevingsgezind gedrag. Er werden situaties geënsceneerd  – een bal op de weg of een slingerende fietser – waarbij de automobilist een afweging moest maken tussen ongestoord zijn weg vervolgen of anticiperen op een potentieel onveilige situatie. Vervolgens werden weggebruikers ondervraagd.
De SWOV doet geen uitspraken over de effecten van shared space, maar conclusie van het onderzoek is wel dat het zeker mogelijk is om gedrag, zoals snelheids- en positie-aanpassingen, waar te nemen of te meten met de gebruikte onderzoeksmethoden. Ook zijn verschillen waar te nemen als het gaat om een geregelde of ongeregelde setting, ofwel voor en na invoering van shared space. Volgens de SWOV een conclusie die onderzoek naar de effecten van shared space verder kan helpen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.