Verkeer en Waterstaat in 2011: alcoholslot en de proef met begeleid rijden

Ook de begroting van Verkeer en Waterstaat van het demissionaire kabinet bevat niet veel nieuws. V&W benadrukt vooral dat er de komende jaren fors aan de weg wordt gewerkt, hetgeen zal leiden tot 200 km extra asfalt.
Verder starten onder meer belangrijke projecten rond Rotterdam, waar de A15 wordt verbreed om de haven beter te ontsluiten. En rond Amsterdam gaan grote weg- en spoorprojecten van start. Er wordt begonnen met de verbreding van de 63 km weg tussen Schiphol en Almere. Hierbij worden meer dan 100 viaducten aangepakt en twee tunnels gebouwd. Ook de eerste maatregelen voor de spooruitbreiding tussen deze twee plaatsen, zoals de aanleg van extra spoor en de aanpassing van viaducten, starten in 2011. Hierdoor kunnen er in 2015 twee keer zo veel treinen van en naar Flevoland rijden. Andere belangrijke spoorprojecten in 2011 zijn de oplevering van het station Houten – Castellum en de aanpak van het spoor rond Den Bosch.
Komend jaar komt er zeker over 200 km asfalt bij. Dit asfalt komt onder meer bij de A27 bij Lunetten en bij de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. In de Spoedaanpak zijn tot nu toe zeventien projecten van start gegaan. Voor mei 2011 starten de overige dertien projecten en zijn de eerste tien projecten opgeleverd. Om besluitvorming structuréél te versnellen ligt de vernieuwde Tracéwet ter behandeling voor in de Tweede Kamer. Verder wordt in 2011 duidelijk hoe de renovatie van de Afsluitdijk vorm krijgt en geeft de taxiwet gemeenten meer mogelijkheden om taxi’s betrouwbaar en betaalbaar te houden. Daarnaast starten in 2011 het alcoholslotprogramma en de proef met begeleid rijden.

Zie ook:
Rijksbegroting Verkeer en Waterstaat 2011
MIRT Projectenboek 2011
Infrastructuurfonds 2011

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.