Coalitieakkoord: Meer PPS

In het concept-Regeeraccoord van VVD en CDA wordt ten aanzien van de infrastructuur sterk ingezet op meer PPS-projecten. Verder worden P+R, carpoolen, fietsvoorzieningen, incidentmanagement en telewerken eruit gelicht.
Bij de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur van wegen en openbaar vervoer worden meer voordelen bereikt door het aangaan van nauwere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ervaring met PPS projecten leert dat een efficiencywinst van 10% op infrastructuurprojecten goed haalbaar is, aldus het Akkoord. Rekeningrijden komt er zoals bekend niet. Aanleg en gebruik van additionele infrastructuur, zoals supersnelwegen, kunnen worden gefinancierd door investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen en tolheffing, zo vinden VVD en CDA.
Verder komt er volgens de plannen  een verplichte aanbesteding voor het openbaar vervoer in de drie grootste steden waarbij kwaliteit en goede en actuele reisinformatie wezenlijke onderdelen van de aanbestedingseisen vormen. Door openbare aanbesteding van het stadsvervoer in de G-3stadsregio’s kan structureel ca 120 mln bespaard worden. De rijksbijdrage aan de BDU voor de drie grote stadsregio’s wordt met dit bedrag beperkt.
Er komt een uitbreiding van het dynamische systeem van maximumsnelheden. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/uur. Ook op andere wegen wordt de maximumsnelheid herbeoordeeld, aldus de twee partijen. Indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid. Zodra de speekseltests naar drugs betrouwbaar zijn, worden deze ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer terug te brengen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Coalitieakkoord: Meer PPS - VerkeersNet

Coalitieakkoord: Meer PPS

In het concept-Regeeraccoord van VVD en CDA wordt ten aanzien van de infrastructuur sterk ingezet op meer PPS-projecten. Verder worden P+R, carpoolen, fietsvoorzieningen, incidentmanagement en telewerken eruit gelicht.
Bij de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur van wegen en openbaar vervoer worden meer voordelen bereikt door het aangaan van nauwere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ervaring met PPS projecten leert dat een efficiencywinst van 10% op infrastructuurprojecten goed haalbaar is, aldus het Akkoord. Rekeningrijden komt er zoals bekend niet. Aanleg en gebruik van additionele infrastructuur, zoals supersnelwegen, kunnen worden gefinancierd door investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen en tolheffing, zo vinden VVD en CDA.
Verder komt er volgens de plannen  een verplichte aanbesteding voor het openbaar vervoer in de drie grootste steden waarbij kwaliteit en goede en actuele reisinformatie wezenlijke onderdelen van de aanbestedingseisen vormen. Door openbare aanbesteding van het stadsvervoer in de G-3stadsregio’s kan structureel ca 120 mln bespaard worden. De rijksbijdrage aan de BDU voor de drie grote stadsregio’s wordt met dit bedrag beperkt.
Er komt een uitbreiding van het dynamische systeem van maximumsnelheden. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/uur. Ook op andere wegen wordt de maximumsnelheid herbeoordeeld, aldus de twee partijen. Indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid. Zodra de speekseltests naar drugs betrouwbaar zijn, worden deze ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer terug te brengen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.