Onzichtbaar werken grootste ergernis bij wegwerkzaamheden

Onzichtbaar werken vormt bij wegwerkzaamheden de grootste ergernis van weggebruikers. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 800 automobilisten en 400 vrachtautochauffeurs. De uitkomsten vormen mede aanleiding tot een nieuwe uitgave: Het MinderHinderboekje.

Nummer twee in de lijst van wegwerk-ergernissen is reistijdvertraging, vooral als die onverwacht en onvoorspelbaar is. De inrichting van een wegvak vinden automobilisten minder belangrijk. En ook het reismotief van de weggebruiker speelt nauwelijks een rol in de prioriteitsstelling van hinderthema’s, aldus het onderzoek.
Wanneer weggebruikers mogen kiezen tussen uitvoeringsvarianten geven zij de voorkeur aan meerdere nachten een rijstrookafsluiting boven een nacht een afgesloten rijbaan. Vrachtwagenchauffeurs geven de voorkeur aan weekendafsluitingen terwijl automobilisten liever werkzaamheden in de nachten willen dan een weekendafsluiting. Maar alle weggebruikers geven de voorkeur aan een weekendafsluiting boven een periode met een verkeerssysteem op de weg. Meerdaagse afsluitingen van de rijbaan voor wegwerkzaamheden worden door weggebruikers als de minst aantrekkelijke uitvoeringsvariant bestempeld.
De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot een boekje met aanbevelingen. In het MinderHinderboekje worden de ergernissen vertaald in aanbevelingen aan de werkers aan de weg. Zo speelt het ‘onzichtbaar werken’ bijvoorbeeld niet als men wegvakken in zijn geheel afsluit. Kan dat niet, dan moet men bijvoorbeeld erop letten dat er geen nodeloze snelheidslimieten staan als niet wordt gewerkt. En verder is het zaak na afloop de borden zo snel mogelijk op te ruimen.
Zo passeren ook de andere veelvoorkomende ergernissen en oplossingen de revue. Het boekje is te downloaden en de maatregelen zijn te bekijken op een speciale website.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.