Mobiliteit op de woningmarkt: Liever een andere baan dan een ander huis

Veel Nederlanders vinden dat ze er te lang over doen om op en neer te reizen naar het werk. Een meerderheid van hen (71%) zoekt echter liever een andere baan dichter bij huis dan dat ze verhuizen naar een andere woning dichter bij het werk. Nog geen twee op de tien geven de voorkeur aan verhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Verhuizen naar een woning dichter bij het werk is voor een meerderheid niet aantrekkelijk . De overheid wil echter graag dat de reistijden korter worden. Zo kwam een taakgroep van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat enige tijd geleden met het advies om de verhuisvergoeding voor mensen die dichterbij hun werk gaan wonen te verhogen tot maximaal € 25.000. Momenteel is de maximale vergoeding die een werkgever (belastingvrij) kan uitkeren, vastgesteld op € 5.400.

De op en neer reizende werknemers zijn voor iets minder dan de helft (46%) voorstander van dit idee; 40% staat er neutraal tegenover en 12% is tegenstander. Een grote meerderheid van de bevolking staat dus niet afwijzend tegenover dit idee.

Ondanks het feit dat bijna de helft van deze Nederlanders voorstander is van een verhoging van de verhuisvergoeding, is een groot deel niet bereid zijn te verhuizen voor zijn werk, ook als daar een forse vergoeding tegenover staat. Zo zegt bijna twee derde (64%) dat verhuizen überhaupt geen optie is, ongeacht de vergoeding. Zelfs bij een royale vergoeding van meer dan € 30.000 komen nog steeds veel mensen niet in de verleiding. Dit zegt de Vereniging Eigen Huis.

Wat weerhoudt deze Nederlanders er dan van om te verhuizen? De sociale binding met de omgeving (vrienden, familie, clubs et cetera) is voor veel Nederlanders van het grootste belang. Een indicatie hiervoor wordt ook gegeven in dit onderzoek. De sociale binding met de omgeving wordt het vaakst genoemd als reden om niet te verhuizen. Ook de hoge huizenprijzen, de beschikbaarheid van woningen en de bijkomende kosten van een verhuizing (zoals de overdrachtsbelasting) weerhoudt Nederlanders ervan om te verhuizen naar een woning dichter bij het werk.
Voor ruim 1 op de 5 werkende Nederlanders (21%) kost het reizen van en naar het werk (zeer) veel tijd. Ruim een derde daarvan geeft aan dat ze te lang of te vaak in de file moeten staan (36%). Minder vaak worden het slecht functionerende openbaar vervoer (9%) en slechte wegverbindingen (8%) genoemd.
Opmerkelijk is dat voor 80% van de mensen met een reistijd-probleem dit geen reden is om dichter bij het werk te gaan wonen. Voor 18% is dat wel een reden.
Als verhuizen niet dé oplossing is om onnodig tijdverlies in het woon-werkverkeer te voorkomen, wat dan wel? Op de eerste plaats komt het thuiswerken dat door 36% van de Nederlanders die regelmatig dezelfde afstand naar het werk afleggen als beste oplossing wordt gezien. Flexibele werktijden wordt door 29% als oplossing genoemd. Werk zoeken dichter bij huis komt in deze rangorde op de vierde plaats met 10%. Helemaal onderaan bungelt het invoeren van de kilometerheffing die door 3% van de ondervraagden als beste oplossing wordt genoemd.
Op de vraag of de invoering van de kilometerheffing de bereidheid om te verhuizen vergroot, antwoordt 72% van de ondervraagden ‘nee’. Eén op de twintig beantwoorde deze vraag bevestigend (5%) terwijl 23% het niet weet. De verhuisbereidheid van de bevolking lijkt gering als daar alleen financiële prikkels aan ten grondslag liggen. Daarentegen zou een vermindering van de files met zo’n 5% al veel verschil kunnen maken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.