Gebiedsontsluitingsweg ook zonder drempels

Door creatief om te gaan met de operationele eisen voor een duurzaam veilige weginrichting van wegen heeft Zandvoort gebiedsontsluitingwegen die passen binnen de eisen voor dergelijke wegen, maar zonder drempels en hoge trottoirbanden.
Weinig ruimte, veel verkeer met name in de zomer de noodzaak om vrije toegang te bieden aan hulpdiensten. Dat waren enkele van de randvoorwaarden waar de Gerkestraat in Zandvoort aan moest voldoen. Maar qua functie ging het wel om een gebiedsontsluitingsweg waaraan onder meer in CROW publicatie 116 de nodige eisen worden gesteld, bijvoorbeeld als het gaat om snelheidsremmende maatregelen, soort verharding, scheiding van fietsers, enzovoort.
Daarom zijn alle onderdelen van het wegprofiel op niveau uitgevoerd. Het trottoir is slechts een klein beetje hoger dan het fietspad. De rijloper is zo smal mogelijk gemaakt. De rijloper is geasfalteerd, met aan weerzijden een brede goot in klinkers, met verdiepte putdeksels. Naast de goot is een ook aan beide zijden een brede trottoirband gebruikt. Aan de rechterzijde is een fietspad aangelegd, met daarnaast een voetpad. Aan de linkerzijde is een parkeerstrook gecreëerd en een voetpad. Opvallend effectief noemt dr. ir. Geertje Hegeman van DHV,  die het ontwerp van de gemeente Zandvoort heeft geëvalueerd, het gebruik van de verschillend gekleurde verhardingen. Door de inrichting lijkt de rijloper voor gemotoriseerd verkeer smal, waardoor bestuurders snelheden onder de limiet kiezen. Daarnaast kan, omdat alle verhardingen op hetzelfde niveau zijn, calamiteitenverkeer ongehinderd langs mogelijke files op stranddagen rijden. De gemeente Zandvoort moet nadrukkelijk rekening houden met bussen en nood- en hulpdiensten op hun wegen. Wanneer op het strand van Zandvoort of bij het circuit iets gebeurt, moet het strand of circuit goed bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten, ook als op de gebiedsontsluitingswegen (strand)files staan. Drempels en plateaus zijn dan ongewenst.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.