Draaiboek gladheidsbestrijding voorkomt schadeclaims

Een goede organisatie van de gladheidsbestrijding wordt juridisch steeds belangrijker. Om zich met succes te kunnen verweren tegen schadeclaims, moet een wegbeheerder beschikken over een duidelijk beleidsplan en uitvoeringsplan met draaiboek, en over een zorgvuldige administratie van maatregelen, tijdstippen en gestrooide hoeveelheden.

Dit stelt CROW in de nieuwe uitgave Gladheid voorspellen, voorkomen, bestrijden. De uitgave geeft een beeld van alles wat van belang is of kan zijn voor een goed functionerende wintergladheidsbestrijding. De meeste wegbeheerders zijn overgegaan van curatief op preventief strooien. Dat is vooral van belang voor de verkeersveiligheid. Omdat hierbij vrijwel altijd de natzoutmethode wordt gebruikt, kunnen kosten worden bespaard. Bij natzoutstrooien is voor een zelfde wegoppervlak namelijk minder zout nodig.
In de afgelopen jaren is ook op het gebied van gladheidsmeldsystemen, meteorologische modellen en communicatiemogelijkheden veel veranderd, constateert CROW verder. Daarnaast zijn innovaties aangebracht aan strooimachines en ander materieel. Door schaalvergroting en toenemende samenwerking tussen wegbeheerders veranderen het gebruik en de inrichting van steunpunten.
De voortgaande samenwerking kan tevens tot gevolg hebben dat strooiroutes efficiënter worden ingedeeld, waarbij de feitelijke beheergrenzen worden overschreden. Ook bij de toepassing van dooimiddelen zijn veranderingen gaande. Wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet hebben consequenties voor de werkomstandigheden en de inzetbaarheid van eigen personeel van wegbeheerders en van derden. Verder besteden wegbeheerders in het algemeen vaker werkzaamheden uit, soms in de vorm van raamcontracten. Ook dit heeft gevolgen voor de organisatie van de gladheidsbestrijding.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.