Afspraken bij strooizouttekort

Op verzoek van de VNG heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, VNG, IPO en UvW over de strooizouttekorten bij veel wegbeheerders.

In het overleg zijn een aantal afspraken gemaakt. Onder andere dat op regionaal niveau in de gaten gehouden wordt waar zich problemen voordoen met de gladheidsbestrijding als gevolg van een tekort aan strooizout. Wegbeheerders dienen een (dreigend) tekort zo spoedig mogelijk te melden bij de in het spelregelkader zoutloketten vermelde contactpersonen van Rijkswaterstaat. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft wordt het systeem van de zoutloketten geactiveerd. Er vindt verder zo spoedig mogelijk gezamenlijk overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de koepels en RWS met de grote zoutleveranciers. RWS organiseert dit overleg. Het gesprek met de markt is erop gericht helderheid te krijgen over de contracten met alle wegbeheerders en prioriteiten door de leveranciers. Rijkswaterstaat biedt ook aan dat decentrale overheden de komende periode kunnen ‘meeliften’ met de inkoop van zoutvoorraden in de markt in binnen- en buitenland. Wegbeheerders die hiervan gebruik willen maken, moeten dit melden bij de regionale zoutloketten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Afspraken bij strooizouttekort - VerkeersNet

Afspraken bij strooizouttekort

Op verzoek van de VNG heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, VNG, IPO en UvW over de strooizouttekorten bij veel wegbeheerders.

In het overleg zijn een aantal afspraken gemaakt. Onder andere dat op regionaal niveau in de gaten gehouden wordt waar zich problemen voordoen met de gladheidsbestrijding als gevolg van een tekort aan strooizout. Wegbeheerders dienen een (dreigend) tekort zo spoedig mogelijk te melden bij de in het spelregelkader zoutloketten vermelde contactpersonen van Rijkswaterstaat. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft wordt het systeem van de zoutloketten geactiveerd. Er vindt verder zo spoedig mogelijk gezamenlijk overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de koepels en RWS met de grote zoutleveranciers. RWS organiseert dit overleg. Het gesprek met de markt is erop gericht helderheid te krijgen over de contracten met alle wegbeheerders en prioriteiten door de leveranciers. Rijkswaterstaat biedt ook aan dat decentrale overheden de komende periode kunnen ‘meeliften’ met de inkoop van zoutvoorraden in de markt in binnen- en buitenland. Wegbeheerders die hiervan gebruik willen maken, moeten dit melden bij de regionale zoutloketten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.