Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige topografie vernieuwd

Voor de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is een nieuwe conceptversie van het informatiemodel vastgesteld. Het nieuwe model is aangescherpt op basis van een enquête, uitgezet onder professionals die met de basisregistratie te maken hebben. De BGT gaat alle objecten als huizen, wegen en dijken die in het terrein aanwezig zijn, vastleggen. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en is waarschijnlijk in 2015 klaar. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Alle overheden kunnen dan dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland gebruiken. De BGT geeft objecten als huizen, wegen en dijken weer in een digitaal bestand. Vanuit dit bestand kan de werkelijkheid worden gepresenteerd op kaarten. Voor publieke partijen betekent toepassing van de BGT dat er is afgestemd en zo mogelijk een koppeling bestaat met relevante geo-informatie binnen het Stelsel van Basisregistraties zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT). De resultaten van de enquête zijn gebruikt om de basisregistratie verder aan te scherpen en op basis daarvan is de nieuwe versie van het informatiemodel opgeleverd. Deze versie van het informatiemodel is als vertrekpunt gehanteerd bij de proefprojecten BGT en het model wordt hiermee in de praktijk getoetst. Na de proefprojecten zal het concept-informatiemodel worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.