Rijk selecteert negen Nationale Snelwegpanorama’s

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met de structuurvisie voor de Snelwegomgeving ‘Zicht op mooi Nederland’. Met deze visie wil het Rijk samen met de provincies de bebouwde en onbebouwde omgeving van snelwegen verbeteren en de waardering voor ons landschap vergroten.
Ook selecteert het Rijk negen Nationale Snelwegpanorama’s – open gebieden met unieke landschappelijke kwaliteiten die bijzonder kwetsbaar zijn voor verrommeling. De panorama’s bieden stuk voor stuk zicht op prachtige landschappen die herkenbaar zijn als typisch Nederlands.

De negen panorama’s liggen binnen nationale landschappen. Het betreft de volgende gebieden: Eemland (A1), Wijde Wormer – Oostzaan (A7), Wiericke (A12), Wijk en Wouden (A4), Noord-Kennemerland (A9), Venen – Vecht (A2), Hoeksche waard (A29), IJsselvallei (A1) en Drentsche Aa (A28). Juist langs snelwegen neemt nieuwe bebouwing steeds meer ruimte in. Mensen maken zich zorgen over de schoonheid en beleving van het Nederlandse landschap. De verrommeling langs snelwegen is velen een doorn in het oog. Daarom geeft het kabinet nu het signaal af dat de panorama’s waardevol zijn en het behouden waard.

‘Zicht op Mooi Nederland’ maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen van het kabinet om de open ruimte in ons land te beschermen en verrommeling tegen te gaan, maar tegelijk wel ruimte voor bedrijven te bieden. Door bijvoorbeeld werk te maken van de herstructurering van bedrijventerreinen en in te zetten op binnenstedelijk bouwen wil het kabinet bijdragen aan een mooi Nederland. Alleen een integrale aanpak kan zorgen voor een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Enkele provincies – Zeeland, Zuid-Holland en Overijssel – zijn al aan de slag gegaan met het opstellen van sturende visies voor de snelweg en omgeving.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.