KpVV ondergebracht bij CROW

Het KpVV, Kennisplatform Verkeer en Vervoer, wordt organisatorisch ondergebracht bij CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het Nationaal Mobiliteitsberaad, het bestuurlijk overleg van de overheden op het gebied van mobiliteit, heeft in principe ingestemd met het aanbod van CROW hiertoe.
Beide kennisinstituten leveren kennis over verkeer en vervoer aan decentrale overheden. Het KpVV meer in beleidsmatige zin en CROW met een accent op de uitvoering. Beide instituten zien door de ontstane synergie kansen om de dienstverlening aan de decentrale overheden over alle vraagstukken rondom mobiliteit te optimaliseren.

Het KpVV behoudt de directe aansturing vanuit het Nationaal Mobiliteitsberaad en het merk KpVV blijft bestaan. Het KpVV vestigt zich in december in Utrecht direct naast het Centraal Station.
Het KpVV is opgericht door de gezamenlijke overheden; het Rijk (ministerie van Verkeer en Waterstaat), IPO, VNG, SkVV (Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer) en de Unie van Waterschappen. De medewerkers van het KpVV zijn nu in dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. CROW is een zelfstandige stichting. De overgang van het KpVV en de medewerkers naar CROW vergt daardoor een zorgvuldig proces en formele procedures. Het streven is dat het Nationaal Mobiliteitsberaad in december het definitieve besluit neemt en het KpVV per 1 januari 2009 naar CROW gaat.

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer ondersteunt als onafhankelijk instituut de decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoerbeleid. Daarbij staat de huidige en toekomstige klantvraag centraal.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.