Kleinschalige alternatieve ‘incidentenroutes’ in Brabant vastgesteld

Alle wegbeheerders in Zuidoost-Brabant – 21 regiogemeenten, de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Noord-Brabant – verenigd in het Regionaal Mobiliteitsberaad hebben op 6 november jl. de door Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant voorgestelde kleinschalige alternatieve routes (KAR) vastgesteld.
Met de vaststelling van de KAR routes is tevens een start gemaakt met de uitvoering van het project in de regio. Het verkeer dat in een file belandt als gevolg van grote incidenten wordt vanaf medio 2009 naar een of meer van de 70 kleinschalige alternatieve routes geleid. Dit gebeurt op de belangrijkste wegen in Zuidoost-Brabant via grote borden op en naast de weg, verkeersregelaars en natuurlijk de berichtgeving op radio en tv.
Wegbeheerders en hulpdiensten werken samen. Indien een grootschalig incident plaatsvindt, waarbij een weg geheel wordt afgesloten, gaat het verkeer een andere route zoeken. Niet elke route is daarvoor echter geschikt. Daarom heeft Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (BBZOB), in samenwerking met alle wegbeheerders en de hulpdiensten, een groot aantal kleinschalige alternatieve routes uitgewerkt om de doorstroming te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en verkeersveiligheid. In goede samenwerking met alle regionale partners is in korte tijd een uitgebreid plan opgesteld waarbij naast de geschiktheid van routes ook is gekeken naar de oplossing voor verkeersknelpunten. In vergelijking met andere regio’s waarin het kleinschalige alternatieve route project is uitgewerkt, valt op dat het aantal alternatieve routes in Zuidoost-Brabant vele malen hoger ligt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.