Kabinet komt voor de zomer met structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Voor de zomer verschijnt de opvolger van de Nota Mobiliteit. Deze structuurvisie Infrastructuur en Ruimte gaat ook het ruimtelijke ordeningsbeleid bestrijken.

De nieuwe nota vervangt in ieder geval de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte, de Mobiliteitsaanpak en Randstad 2040, zo kondigt minister Schultz aan. De rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte zal, als uitwerking van het regeerakkoord, een actualisatie van het beleid op het terrein van mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid bevatten. ‘De structuurvisie definieert de beleidsverantwoordelijkheid van het rijk inzake de ruimtelijke ordening en mobiliteit’, aldus de minister. ‘Deze verantwoordelijkheid zal betrekking hebben op basisnormen op het gebied van milieu, leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden; (inter)nationale hoofdnetten en ruimtelijke voorwaarden voor versterking van de economische structuur.’

De rijksstructuurvisie zal ook een realisatieparagraaf bevatten waarin wordt omschreven hoe het Rijk de rijksopgaven t.a.v. de nationale ruimtelijke belangen wil realiseren. Tevens komt er een ‘selectieve Amvb Ruimte om de nationale belangen direct te borgen’. De structuurvisie gaat ook in op de voornemens om de ruimtelijke ordening meer over te laten aan andere overheden en eventuele decentralisatie-afspraken.
Conform de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage wordt er bij de structuurvisie een Milieueffectrapportage voor plannen, kortweg plan-MER opgesteld. De aankondiging van de voorbereiding van de rijksstructuurvisie en het uitvoeren van de plan-MER zal binnenkort worden gepubliceerd. Dan wordt aangegeven wanneer en waar de stukken ter inzage worden gelegd en wie, op welke wijze en binnen welke termijn de mogelijkheid zal krijgen om zijn zienswijze over het voornemen naar voren te brengen. De minister wil de plan-mer en structuurvisie voor de zomer naar de Kamer te sturen. In juli en augustus volgt dan een inspraakronde.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.