Borden met een randje

Nieuwe ontwikkelingen vragen soms om nieuwe verkeersborden. De Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF) meldt dat er recent enkele nieuwe borden zijn verschenen, inhakend op de actualiteit.
Zo is een nieuwe bord ontwikkeld voor een parkeerplaats om elektrische auto’s op te laden. Verder is het bord ‘navigatie systeem’ verschenen. De bedoeling is dat bestuurders hun navigatiesysteem uitzetten omdat ze via een andere route geleid worden of dat de situatie zo gewijzigd is dat het navigatiesysteem er niets meer van begrijpt en de bestuurders de verkeerde kant op stuurt. Het lukte overigens niet om daar een passend pictogram voor te ontwikkelen, daarom is er voor een tekstbord gekozen. Dat lukte wel met het onderbord zachte berm, dat in deze vorm ook voor buitenlanders is te begrijpen.
Verder is de commissie Verkeerstekens in overleg met het Ministerie van I&M om te onderzoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om de kleuren rood en blauw te scheiden door een witte bies en de borden met een rode rand te voorzien van een smalle witte buitenrand. Met name dit laatste wordt al jaren toegepast in Duitsland. Deze verandering is met name voor de kleurenblinden van belang. Bijvoorbeeld bij bord E1 (parkeerverbod) zien die één groot grijs vlak. Met witte randen en biezen wordt de figuratie van het bord ook voor hen leesbaar.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.