Nederlanders steeds afhankelijker van de auto

Veertig procent van de autoverplaatsingen zijn niet op een andere manier te doen. Dit percentage neemt snel toe. We kunnen steeds minder zonder de auto. Dit concludeert Hans Jeekel in zijn proefschrift De autoafhankelijke samenleving.

Hans Jeekel werkt bij Rijkswaterstaat en was enige jaren Kamerlid voor D66. Hij promoveert op 14 april 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en brengt zijn proefschrift ook in boekvorm uit onder de titel ‘De autoafhankelijke samenleving’. In het boek wordt gekeken naar motieven voor het gebruik van de auto en wordt geprobeerd vast te stellen hoe autoafhankelijk onze samenleving is. De promovendus rekende uit dat ongeveer 40 % van de huidige autoverplaatsingen nu al niet op een andere manier te doen is en dat dat percentage snel toeneemt. Rond 2020 is nog slechts voor minder dan de helft van de autoverplaatsingen een alternatief. Een op de vijf Nederlandse huishoudens zijn autoloos. De vraag is hoe zij de autoafhankelijke verplaatsingen gaan uitvoeren of dat ze kansen gaan missen. Jeekel stelt dat voor de armere, de oudere en de autoloze huishoudens bereikbaarheid niet over files en snelle en betrouwbare reistijd gaat maar over het tegen betaalbare kosten kunnen meedoen aan de samenleving.

Jeekel stelt zich ook de vraag of een zo sterk autoafhankelijke samenleving houdbaar is op de langere termijn. ‘We worden steeds afhankelijker van de auto, maar die auto raakt in een moeizaam veranderingsproces, moet aan stevige klimaatdoelen voldoen en krijgt te maken met onzekere levering van fossiele brandstof, terwijl alternatieven nog niet wagenparkbreed aanwezig zijn.’ De promovendus stelt dat deze aspecten tussen 2015 en 2030 grote gevolgen kunnen hebben op de automobiliteit. Echt ongestoord rijden wordt moeilijk. Hij verkent in zijn onderzoek scenario’s voor de sturing rond automobiliteit in de toekomst.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.