Stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden willen één Vervoersautoriteit vormen

Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam willlen in 2012 een vervoersautoriteit op te richten voor de 24 gemeenten van deze stadsregio’s. Ze hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

In de regio Rotterdam-Den Haag wonen ongeveer 2,5 miljoen mensen, 17 procent van de totale Nederlandse bevolking. Gezamenlijk verdienen zij ruim 20 procent van het nationaal inkomen. Door de metropoolvorming kan de regio een sterkere positie ten opzichte van andere grootstedelijke gebieden in Europa krijgen, zo vinden de beide regio’s. Een belangrijke factor daarin is de bereikbaarheid waardoor de schaalvoordelen van de regio beter kunnen worden benut. De ambitie is om de grootstedelijke voorzieningen vanuit vrijwel alle locaties in de regio binnen 45 minuten bereikbaar te maken.

De stadsregio’s zijn in gesprek met het rijk over de op te richten vervoersautoriteit. Deze autoriteit zal zich richten op uitstekend openbaar vervoer, goede doorstroming van het autoverkeer en goede fietsvoorzieningen. Hierbij horen ook taken als het zorgen voor goede verkeers- en reizigersinformatie, mobiliteitsmanagement, ketenmobiliteit en verkeersveiligheid.

De samenwerking in de Metropoolregio richt zich op zeven pijlers, waarvan het verbeteren van de bereikbaarheid de eerste is. Daarnaast gaat de aandacht sterk uit naar ruimtelijk-economische samenwerking, die van onderaf gestalte krijgt en vooral concrete resultaten wil bereiken. Het bestuur in het zuidelijk deel van de Randstad zal er overzichtelijker en effectiever door worden, verwachten de regio’s.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.