Subsidie spoorse doorsnijdingen krijgt vervolg

De eerste ronde van de subsidieregeling spoorse doorsnijdingen was een succes, zo blijkt uit de evaluatie. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat stelt daarom 141 miljoen euro beschikbaar voor een tweede ronde.

Met dit geld kunnen gemeenten knelpunten rond het spoor verminderen of opheffen, bijvoorbeeld door de aanleg van een tunnel onder het spoor.

In de eerste ronde is aan meer dan 60 projecten in totaal ruim 240 miljoen euro uitgekeerd. Doel van de tweede ronde is gemeenten met een bijdrage te stimuleren om bestaande plannen op korte termijn uit te voeren. De plannen worden beoordeeld op de criteria: stedelijke bereikbaarheid, kwaliteit leefomgeving, veiligheid en spoorgebruik.

Het gemeentebestuur moet aantonen dat het project financieel gedekt is. VenW draagt maximaal 25 procent van de totale kosten bij, met een maximum van 15 miljoen euro. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en beschikt voor zover het budget toereikend is. Het moment van indienen van de aanvraag is daarom van belang. De aanvragen kunnen vanaf 27 november 2008 10.00 uur bij de Landsadvocaat worden ingediend.
Projecten die reeds uit de eerste ronde Spoorse doorsnijdingen een bijdrage hebben ontvangen worden uitgesloten van de tweede ronde. Gemeenten waarvan het plan toen niet voldeed aan de voorwaarden, kunnen nu opnieuw meedoen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.