Wet BDU kan stroom verkeersplannen niet financieren

Gemeenten en provincies hebben veel meer plannen dan dat er geld beschikbaar is voor verkeers- en vervoerprojecten. Een onderzoek van V&W laat zien dat de zogenaamde Wet Brede Doel Uitkering (BDU) zwaar overvraagd dreigt te worden.

In 2005 is een belangrijke stap gezet in de decentralisatie van het verkeer- en vervoerbeleid met de inwerkingtreding van de Wet Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en vervoer, schrijft de minister aan de Kamer. Deze wet regelt de bijdrage van het rijk aan de financiering van het decentrale verkeer- en vervoerbeleid en zorgt ervoor dat beslissen en betalen in één hand worden gelegd. De decentrale overheden hebben de ruimte om zelf, binnen de grenzen van het rijksbeleid, de beschikbare middelen in de BDU, het Provinciefonds, het Gemeentefonds en de eigen middelen, keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Uit het onderzoek blijkt dat er bij decentrale overheden ‘een spanning bestaat tussen de ambities en beschikbare middelen op het terrein van verkeer en vervoer’.
In het onderzoek wordt dit als volgt geformuleerd: “Om de NoMo-doelstellingen te kunnen realiseren [dienen] de beschikbare middelen in de periode 2009-2011 […] te worden verhoogd met € 550 miljoen per jaar. […] Op de middellange (2012-2015) en lange termijn (2016-2020) bedraagt het jaarlijkse bedrag dat extra nodig is […] respectievelijk € 650 miljoen […] en € 150 mln […] per jaar.
Tegenover deze bevindingen staat wel dat het Rijk in deze kabinetsperiode in de MobiliteitsAanpak extra middelen uittrekt voor mobiliteitsprojecten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.