Nederlanders veel onderweg

Nederlanders zijn gemiddeld anderhalf uur per dag onderweg. Dat is een kwartier langer dan gemiddeld en het langst van de inwoners van zestien onderzochte EU-landen. Toch zijn we gemiddeld slechts twee minuten per dag meer kwijt aan het reizen tussen woning en werk dan forensen in de andere landen.

Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport Nederland in een dag, Tijdsbesteding in Nederland vergeleken met die in vijftien andere Europese landen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Veel Europeanen zijn dagelijks onderweg voor woon-werkverkeer, het doen van de boodschappen, het brengen en halen van de kinderen en voor vrijetijdsdoeleinden. Nederlanders reizen vaak en lang: het aandeel reizende mensen per dag is in Nederland met 92% het hoogst en in Frankrijk (72%) het laagst. Van alle reistijd van Nederlanders is de meeste tijd gemoeid met verplaatsingen voor vrijetijdsdoeleinden (41% van de totale reistijd), gevolgd door woonwerkverkeer (23%). Zelfs op doordeweekse dagen is men langer onderweg voor de vrije tijd dan voor woon-werkverkeer. Dat is niet alleen in Nederland, maar ook in de andere West-Europese landen en in Noord-Europa het geval. In Zuid- en Oost-Europese landen is dat alleen in het weekend het geval. Van de 91 minuten die Nederlanders per dag reizen, doen zij dat 17 minuten (19%) per fiets. Onze buren, de Belgen en Duitsers, fietsen gemiddeld slechts 5 minuten per dag, en andere Europeanen nog minder. In Nederland, Slovenië en Italië wordt slechts 7 á 8% van de reistijd met openbaar vervoer afgelegd. In de meeste Oost-Europese landen neemt het openbaar vervoer zo’n 20% van de totale verplaatsingstijd in beslag.

Een mogelijke verklaring voor de relatief lange reistijd in Nederland is dat er meer files zijn, waardoor mensen langer onderweg zijn. Maar deze verklaring is niet voldoende, aldus het SCP. Want volgens de BREVER-wet (‘wet behoud van reistijd’) zouden files en de daardoor toegenomen reistijd ertoe leiden dat mensen besluiten kortere afstanden af
te leggen en de reistijd constant en voorspelbaar te houden. Mogelijk zijn Nederlanders meer dan andere Europeanen bereid om langer onderweg te zijn en ervaren zij reistijd minder als tijd die ze ‘kwijt’ zijn, veronderstelt het SCP. Een andere mogelijkheid is dat de totale reistijd van Nederlanders verlengd wordt doordat Nederlanders zich meer dan andere Europeanen verplaatsen met de fiets, een langzaam vervoermiddel. Ook de hoge arbeidsmarktparticipatie, het grote aantal tweeverdieners, het grote aantal taakcombineerders en het relatief hoge welvaartsniveau kunnen meespelen; in Nederland zijn zowel mannen als vrouwen onderweg van en naar het werk, de supermarkt, de crèche of basisschool en de sportschool. Ten slotte biedt ook het feit dat Nederlandse ouderen meer reizen dan hun Europese leeftijdsgenoten een verklaring voor de langere gemiddelde tijdsbesteding aan reizen.

Overigens denken Nederlanders dat zij ook langer dan gemiddeld onderweg zijn voor woon-werkverkeer dan de inwoners van andere landen, maar dat valt in werkelijkheid wel mee. Forensen in Nederland zijn gemiddeld slechts twee minuten per dag meer kwijt aan het reizen tussen woning en werk dan forensen in de andere landen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.