Schultz opent steunpunt PPS

Minister Schultz van Haegen heeft het startsein gegeven voor PPSsupport, een gezamenlijk steunpunt op het gebied van publiek-private samenwerking (pps). Dit startsein heeft zij gegeven samen met vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën, bouwers, banken en pensioenfondsen en decentrale overheden. Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

PPSsupport biedt desgevraagd praktische ondersteuning aan partijen in onder meer de sectoren infrastructuur, onderwijshuisvesting en de zorg. De verantwoordelijkheid voor de projecten blijft bij de desbetreffende (semi-)publieke instellingen. PPSsupport gaat ook private initiatieven voor bijvoorbeeld nieuwe infrastructuurverbindingen faciliteren. PPSsupport is vanaf 1 januari 2012 volledig operationeel. PPSsupport werkt vraaggestuurd en werkt samen met kennis- en netwerkorganisaties. Daarmee is het zelf een voorbeeld van publiek-private samenwerking. Rijk en marktpartijen hebben in de praktijk de nodige kennis en ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking. Met PPSsupport zorgen de betrokken partijen ervoor dat die ervaring breder beschikbaar komt voor concrete en praktische ondersteuning in projecten. Minister Schultz wil op deze manier de drempel voor dergelijke pps-vormen verlagen. PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een project realiseren. Met pps is een beter eindproduct voor hetzelfde geld, of een eindproduct van dezelfde kwaliteit, maar voor minder geld realiseerbaar. Naast de 12 pps-projecten die in de bijlage van de Structuurvisie infrastructuur en ruimte zijn opgenomen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu inmiddels nog 20 projecten geïdentificeerd, waarover op afzienbare termijn beslist zal worden

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.