Filedruk daalt dertig procent

De verbreding van wegen en de openstelling van spitsstroken hebben geleid tot een betere doorstroming op de rijkswegen. De filedruk is in vanaf juli tot en met half november met 30% gedaald tegenover dezelfde periode in 2010. De filedruk is op het laagste niveau in acht jaar terwijl het verkeer met 2,2 procent is toegenomen. Ten opzichte van januari van dit jaar is de filezwaarte met ruim 17% gedaald, zo meldt Rijkswaterstaat.
De filedruk is gedaald doordat er in de afgelopen periode op verschillende plaatsen wegen zijn verbreed en spitsstroken zijn opengesteld. Dit heeft bijvoorbeeld op grote delen van de A1, A12 en A50 geleid tot een betere doorstroming. Op de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch zijn de files nagenoeg helemaal verdwenen. Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Gouwe (A12) profiteren het meeste. Hun reistijd in de avondspits is bijna met 7 minuten verkort.
Uit de cijfers van het landelijke tevredenheidonderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de tevredenheid over de betrouwbaarheid van de reistijd  is gestegen naar 72% vergeleken met 62% in september 2010. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door vermindering van de files en betere informatie over reistijden.
Ook de algemene gebruikerstevredenheid is verder gestegen. Van 72% (zeer) tevreden naar 77% in september 2011. Weggebruikers zijn vooral tevreden over de reistijd voor vaste trajecten en de informatie op tekstkarren en borden boven de weg. Ook op gebied van wegwerkzaamheden stijgt de tevredenheid, 83% is zeer tevreden over informatie over werk in uitvoering. De informatieverstrekking via vananaarbeter.nl wordt goed gewaardeerd. In het derde kwartaal waren er 763.000 bezoekers op de vanAnaarBeter website. Dit is een stijging van ruim 100.000  bezoekers ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.
Deze kabinetsperiode legt Rijkswaterstaat 800 kilometer aan extra rijstroken en spitsstroken aan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Filedruk daalt dertig procent - VerkeersNet

Filedruk daalt dertig procent

De verbreding van wegen en de openstelling van spitsstroken hebben geleid tot een betere doorstroming op de rijkswegen. De filedruk is in vanaf juli tot en met half november met 30% gedaald tegenover dezelfde periode in 2010. De filedruk is op het laagste niveau in acht jaar terwijl het verkeer met 2,2 procent is toegenomen. Ten opzichte van januari van dit jaar is de filezwaarte met ruim 17% gedaald, zo meldt Rijkswaterstaat.
De filedruk is gedaald doordat er in de afgelopen periode op verschillende plaatsen wegen zijn verbreed en spitsstroken zijn opengesteld. Dit heeft bijvoorbeeld op grote delen van de A1, A12 en A50 geleid tot een betere doorstroming. Op de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch zijn de files nagenoeg helemaal verdwenen. Weggebruikers op de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Gouwe (A12) profiteren het meeste. Hun reistijd in de avondspits is bijna met 7 minuten verkort.
Uit de cijfers van het landelijke tevredenheidonderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de tevredenheid over de betrouwbaarheid van de reistijd  is gestegen naar 72% vergeleken met 62% in september 2010. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door vermindering van de files en betere informatie over reistijden.
Ook de algemene gebruikerstevredenheid is verder gestegen. Van 72% (zeer) tevreden naar 77% in september 2011. Weggebruikers zijn vooral tevreden over de reistijd voor vaste trajecten en de informatie op tekstkarren en borden boven de weg. Ook op gebied van wegwerkzaamheden stijgt de tevredenheid, 83% is zeer tevreden over informatie over werk in uitvoering. De informatieverstrekking via vananaarbeter.nl wordt goed gewaardeerd. In het derde kwartaal waren er 763.000 bezoekers op de vanAnaarBeter website. Dit is een stijging van ruim 100.000  bezoekers ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.
Deze kabinetsperiode legt Rijkswaterstaat 800 kilometer aan extra rijstroken en spitsstroken aan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.