Meer snelwegen leidt tot meer autokilometers

De toename van de capaciteit op snelwegen verklaart 40% van de groei van het autogebruik. Dit blijkt uit een nog niet gepubliceerde studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

KiM doet op dit ogenblik onderzoek naar de vraag of een hogere benzineprijs leidt tot minder autorijden. De afgelopen jaren zijn de prijzen aan de pomp fors gestegen, maar dat heeft er ogenschijnlijk niet toe geleid dat er minder wordt gereden. Volgens KiM heeft dat onder meer te maken met het feit dat een reductie in autokilometers door hogere brandstofprijzen voor een deel wordt gecompenseerd door de aanleg van extra snelwegen cq. rijstroken op snelwegen. Voor het hoofdwegennet geldt dat 1% uitbreiding, dat gaat dan om ongeveer 125 km extra rijstroken, op korte termijn leidt tot circa 0,4% extra aanbod van mobiliteit. Op lange termijn levert deze capaciteitsuitbreiding een extra aanbod van 0,5% voertuigkilometers op, aldus KiM.

Overigens is de brandstofprijs op zich wel van invloed op de mobiliteit, zo blijkt uit de analyse die de periode 1980-2009 betreft. Als de prijs van benzine van 1,40 euro per liter stijgt naar 1,57 euro per liter, leidt dat tot een reductie van de afgelegde hoeveelheid autokilometers op lange termijn met circa 2,5 procent. Zuiniger auto’s maken daarbij niet het verschil. Dat effect wordt kennelijk gecompenseerd door de verzwaring van het wagenpark, aldus KiM.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer snelwegen leidt tot meer autokilometers - VerkeersNet

Meer snelwegen leidt tot meer autokilometers

De toename van de capaciteit op snelwegen verklaart 40% van de groei van het autogebruik. Dit blijkt uit een nog niet gepubliceerde studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

KiM doet op dit ogenblik onderzoek naar de vraag of een hogere benzineprijs leidt tot minder autorijden. De afgelopen jaren zijn de prijzen aan de pomp fors gestegen, maar dat heeft er ogenschijnlijk niet toe geleid dat er minder wordt gereden. Volgens KiM heeft dat onder meer te maken met het feit dat een reductie in autokilometers door hogere brandstofprijzen voor een deel wordt gecompenseerd door de aanleg van extra snelwegen cq. rijstroken op snelwegen. Voor het hoofdwegennet geldt dat 1% uitbreiding, dat gaat dan om ongeveer 125 km extra rijstroken, op korte termijn leidt tot circa 0,4% extra aanbod van mobiliteit. Op lange termijn levert deze capaciteitsuitbreiding een extra aanbod van 0,5% voertuigkilometers op, aldus KiM.

Overigens is de brandstofprijs op zich wel van invloed op de mobiliteit, zo blijkt uit de analyse die de periode 1980-2009 betreft. Als de prijs van benzine van 1,40 euro per liter stijgt naar 1,57 euro per liter, leidt dat tot een reductie van de afgelegde hoeveelheid autokilometers op lange termijn met circa 2,5 procent. Zuiniger auto’s maken daarbij niet het verschil. Dat effect wordt kennelijk gecompenseerd door de verzwaring van het wagenpark, aldus KiM.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.