Amsterdam biedt verkeersprognoses aan via website

Via de website Verkeersprognoses Op de Kaart zijn de meest recente basisprognoses voor het autoverkeer in Amsterdam te bekijken. Tot voor kort moesten deze gegevens worden aangevraagd bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). Dat hoeft nu niet meer: de gegevens zijn voor iedereen gratis toegankelijk via internet.

Het voordeel voor de gebruiker is dat er nu sneller over de gewenste gegevens kan worden beschikt dan voorheen, en dat er geen kosten meer aan verbonden zijn. Daarnaast zijn de gegevens nu voor iedereen toegankelijk die er geïnteresseerd in is. DIVV maakt met behulp van tellingen en verkeersmodellen prognosecijfers voor de toekomstige verkeersintensiteiten in Amsterdam. Deze cijfers worden op aanvraag geleverd aan klanten van zowel binnen als buiten de gemeente. Zij hebben behoefte aan gegevens op wegvakniveau over het aantal passerende voertuigen in een toekomstjaar voor bestemmingsplanwijzigingen, een beslissing over de noodzaak van wegonderhoud, of het uitvoeren van een onderzoek naar luchtkwaliteit of geluidhinder. Op de website is een interactieve kaart van Amsterdam te vinden, waarop een netwerk met wegvakken te zien is. Door het invoeren van enkele zoekcriteria en het selecteren van de gewenste wegvakken, verschijnen de achterliggende gegevens in beeld en kunnen deze gegevens worden geëxporteerd. De gegevens op deze website zijn gebaseerd op het verkeersmodel Genmod2010 van DIVV.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam biedt verkeersprognoses aan via website - VerkeersNet

Amsterdam biedt verkeersprognoses aan via website

Via de website Verkeersprognoses Op de Kaart zijn de meest recente basisprognoses voor het autoverkeer in Amsterdam te bekijken. Tot voor kort moesten deze gegevens worden aangevraagd bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). Dat hoeft nu niet meer: de gegevens zijn voor iedereen gratis toegankelijk via internet.

Het voordeel voor de gebruiker is dat er nu sneller over de gewenste gegevens kan worden beschikt dan voorheen, en dat er geen kosten meer aan verbonden zijn. Daarnaast zijn de gegevens nu voor iedereen toegankelijk die er geïnteresseerd in is. DIVV maakt met behulp van tellingen en verkeersmodellen prognosecijfers voor de toekomstige verkeersintensiteiten in Amsterdam. Deze cijfers worden op aanvraag geleverd aan klanten van zowel binnen als buiten de gemeente. Zij hebben behoefte aan gegevens op wegvakniveau over het aantal passerende voertuigen in een toekomstjaar voor bestemmingsplanwijzigingen, een beslissing over de noodzaak van wegonderhoud, of het uitvoeren van een onderzoek naar luchtkwaliteit of geluidhinder. Op de website is een interactieve kaart van Amsterdam te vinden, waarop een netwerk met wegvakken te zien is. Door het invoeren van enkele zoekcriteria en het selecteren van de gewenste wegvakken, verschijnen de achterliggende gegevens in beeld en kunnen deze gegevens worden geëxporteerd. De gegevens op deze website zijn gebaseerd op het verkeersmodel Genmod2010 van DIVV.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.