CDA pleit voor vlakke kilometerheffing

Het wetenschappelijk instituut van het CDA pleit voor invoering van een vlakke kilometerheffing, dat wil zeggen één vlak tarief per kilometer en niet gedifferentieerd naar plaats of tijd. Dat zou op termijn 35% voertuigverliesuren schelen.
In het plan moet de kilometerstand jaarlijks worden doorgegeven en de afrekening kan plaatsvinden op basis van de verreden kilometers per jaar. Een dergelijke variant heeft veel voordelen, aldus de opstellers van de nota ‘Balans in logistiek en mobiliteit.’ Mensen betalen voor het gebruik van de weg, maar de uitvoerings- en invoeringskosten zijn beperkt (circa 1/8 van het eerdere systeem) en er is geen spitstarief of een verplicht kastje. Certificering van de kilometerstand kan plaatsvinden bij de APK. Er komt een forfaitaire vrijstelling voor kilometers in het buitenland. Wie veel in het buitenland rijdt kan er voor kiezen om een registratie van de kilometers in het buitenland bij te houden. Men kan dan net als bij lease-auto’s gebruik maken van systemen die automatisch registeren waar en hoeveel gereden is. De fraudegevoeligheid van dit systeem is beperkt, omdat kan worden aangesloten bij de bestaande systemen tot controle van de kilometerstand, aldus de CDA wetenschappers. De totale belasting op auto’s blijft gelijk omdat MRB en BPM in gelijke mate worden verlaagd. Doorrekening van CPB/PBL geeft aan dat het door het CDA voorgestelde vlakke tarief de files doet nemen af met 35 tot 40%. Doordat de variabele reiskosten toenemen zal een aantal automobilisten afzien van sommige verplaatsingen, dan wel een bestemming (bijvoorbeeld: werk) dichter bij huis zoeken. Door de afname van het autogebruik met 10 à 15% verbetert de doorstroming over de weg waardoor het aantal uren dat weggebruikers in de file staan, uitgedrukt in voertuigverliesuren, daalt met 35 à 40% ten opzichte van de prognoses.  Het aantal OV-kilometers groeit met 5 tot 10%. In de doorrekening is voor personenauto’s de helft van de vaste autobelastingen omgezet in een kilometertarief van 4 à 5 cent per kilometer.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.