KiM gaat mythe van de latente vraag onderzoeken

Bij de aanleg van infrastructuur en het nemen van verkeersmanagementmaatregelen, wordt vaak verwezen naar de latente vraag: ‘meer infrastructuur aanleggen heeft toch geen zin, want de weg staat in no time toch weer vol’. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gaat onderzoeken of deze bewering al dan niet klopt. Dat blijkt uit het Werkprogramma van het instituut voor 2012.

Het gaat dan om vragen als: Wat is eigenlijk de latente vraag, wat is er bekend over de stuwende krachten achter die vraag, zit het wel goed in verkeers- en vervoersmodellen, hoe groot is de latente vraag op het Nederlandse wegennet eigenlijk en wat is het consumentensurplus? Dit project is erop gericht bestaande inzichten op dit onderwerp te bundelen.

KiM gaat ook onderzoeken waarom de groei van de mobiliteit aan het afvlakken is. De kredietcrisis heeft in recente jaren een duidelijk dempend effect op de groei van de automobiliteit gehad, maar nadere analyse leert dat de stabilisatie in feite al in 2005, dus ver voor de kredietcrisis is ingezet. De stabilisatie komt mede door de afname van het aantal als passagier afgelegde kilometers. Ook andere westerse landen laten eenzelfde beeld zien. Verschillende onderzoeken geven aan dat economische ontwikkeling en brandstofprijzen niet de enige verklaring zijn. Wat de andere achterliggende oorzaken voor de stabilisatie zijn, is echter niet duidelijk. Om de waargenomen trend te kunnen bevestigen en verklaren, is diepgaander onderzoek nodig. Is er sprake van een verzadiging in de mobiliteitsbehoefte, veranderd gedrag van specifieke groepen, of verplaatsen Nederlanders zich misschien steeds vaker in het buitenland en, andersom, zien we steeds meer mobiliteit van buitenlanders in Nederland? Het onderzoek moet antwoord geven op deze vragen en tevens in beeld brengen hoe de mobiliteit zich in vergelijkbare landen ontwikkelt.

Verder verdiept KiM zich in de vraag wat de impact van ICT-ontwikkelingen op het individuele mobiliteitsgedrag. E-activiteiten zoals telewerken, videoconferencing, telewinkelen en sociale contacten via internet nemen steeds meer toe. Daarnaast zijn er ICT-toepassingen in het wegverkeer: slimme infrastructuur, slimme voertuigen en slimme routeplanners die het rijgedrag ondersteunen of overnemen. Ook tijdens het verplaatsen kunnen bepaalde ICT-toepassingen steeds meer een rol spelen. Doel van de studie is om de gevolgen van deze ontwikkelingen op het keuzegedrag van de mobilist in kaart te brengen en te onderzoeken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KiM gaat mythe van de latente vraag onderzoeken - VerkeersNet

KiM gaat mythe van de latente vraag onderzoeken

Bij de aanleg van infrastructuur en het nemen van verkeersmanagementmaatregelen, wordt vaak verwezen naar de latente vraag: ‘meer infrastructuur aanleggen heeft toch geen zin, want de weg staat in no time toch weer vol’. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gaat onderzoeken of deze bewering al dan niet klopt. Dat blijkt uit het Werkprogramma van het instituut voor 2012.

Het gaat dan om vragen als: Wat is eigenlijk de latente vraag, wat is er bekend over de stuwende krachten achter die vraag, zit het wel goed in verkeers- en vervoersmodellen, hoe groot is de latente vraag op het Nederlandse wegennet eigenlijk en wat is het consumentensurplus? Dit project is erop gericht bestaande inzichten op dit onderwerp te bundelen.

KiM gaat ook onderzoeken waarom de groei van de mobiliteit aan het afvlakken is. De kredietcrisis heeft in recente jaren een duidelijk dempend effect op de groei van de automobiliteit gehad, maar nadere analyse leert dat de stabilisatie in feite al in 2005, dus ver voor de kredietcrisis is ingezet. De stabilisatie komt mede door de afname van het aantal als passagier afgelegde kilometers. Ook andere westerse landen laten eenzelfde beeld zien. Verschillende onderzoeken geven aan dat economische ontwikkeling en brandstofprijzen niet de enige verklaring zijn. Wat de andere achterliggende oorzaken voor de stabilisatie zijn, is echter niet duidelijk. Om de waargenomen trend te kunnen bevestigen en verklaren, is diepgaander onderzoek nodig. Is er sprake van een verzadiging in de mobiliteitsbehoefte, veranderd gedrag van specifieke groepen, of verplaatsen Nederlanders zich misschien steeds vaker in het buitenland en, andersom, zien we steeds meer mobiliteit van buitenlanders in Nederland? Het onderzoek moet antwoord geven op deze vragen en tevens in beeld brengen hoe de mobiliteit zich in vergelijkbare landen ontwikkelt.

Verder verdiept KiM zich in de vraag wat de impact van ICT-ontwikkelingen op het individuele mobiliteitsgedrag. E-activiteiten zoals telewerken, videoconferencing, telewinkelen en sociale contacten via internet nemen steeds meer toe. Daarnaast zijn er ICT-toepassingen in het wegverkeer: slimme infrastructuur, slimme voertuigen en slimme routeplanners die het rijgedrag ondersteunen of overnemen. Ook tijdens het verplaatsen kunnen bepaalde ICT-toepassingen steeds meer een rol spelen. Doel van de studie is om de gevolgen van deze ontwikkelingen op het keuzegedrag van de mobilist in kaart te brengen en te onderzoeken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.