OEI ook bruikbaar bij integrale gebiedsverkenningen

De methodiek die de overheid hanteert om de maatschappelijke effecten van transportinfrastructuur in beeld te brengen, is in principe ook goed bruikbaar voor integrale gebiedsverkenningen. Er zijn nog wel methodische en praktische vraagstukken die om aandacht vragen bij de toepassing op gebiedsverkenningen van deze maatschappelijke kosten-batenanalyse met behulp van de leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI).

Dit blijkt uit de studie Kosten-batenanalyse bij integrale gebiedsverkenningen, toepasbaarheid van de OEI-systematiek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Bij integrale gebiedsverkenningen gaat het om het beoordelen van met elkaar samenhangende investeringen in wonen, werken, bereikbaarheid, water en natuur. Integrale verkenningen verschillen in drie opzichten van de gangbare verkenningen van transportinfrastructuurprojecten. Een eerste kenmerk is de aandacht voor afstemmings- of synergievoordelen die kunnen ontstaan door samenhang tussen investeringen. Ten tweede is kenmerkend dat het om plannen van uiteenlopende sectoren en disciplines gaat. Daardoor is er sprake van een veelheid van effecten, waaronder ook minder eenvoudig te meten en te waarderen effecten (zoals effecten op landschap, milieu en uitstraling). Ten derde is typerend dat er veel partijen bij betrokken zijn, zowel overheden als marktpartijen, die streven naar een volwaardige plaats van hun doelen en belangen in de beoordeling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

OEI ook bruikbaar bij integrale gebiedsverkenningen - VerkeersNet

OEI ook bruikbaar bij integrale gebiedsverkenningen

De methodiek die de overheid hanteert om de maatschappelijke effecten van transportinfrastructuur in beeld te brengen, is in principe ook goed bruikbaar voor integrale gebiedsverkenningen. Er zijn nog wel methodische en praktische vraagstukken die om aandacht vragen bij de toepassing op gebiedsverkenningen van deze maatschappelijke kosten-batenanalyse met behulp van de leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI).

Dit blijkt uit de studie Kosten-batenanalyse bij integrale gebiedsverkenningen, toepasbaarheid van de OEI-systematiek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Bij integrale gebiedsverkenningen gaat het om het beoordelen van met elkaar samenhangende investeringen in wonen, werken, bereikbaarheid, water en natuur. Integrale verkenningen verschillen in drie opzichten van de gangbare verkenningen van transportinfrastructuurprojecten. Een eerste kenmerk is de aandacht voor afstemmings- of synergievoordelen die kunnen ontstaan door samenhang tussen investeringen. Ten tweede is kenmerkend dat het om plannen van uiteenlopende sectoren en disciplines gaat. Daardoor is er sprake van een veelheid van effecten, waaronder ook minder eenvoudig te meten en te waarderen effecten (zoals effecten op landschap, milieu en uitstraling). Ten derde is typerend dat er veel partijen bij betrokken zijn, zowel overheden als marktpartijen, die streven naar een volwaardige plaats van hun doelen en belangen in de beoordeling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.